تبلیغات
روانشناسی بالینی - کودکان عقب مانده ذهنی ( Mental Retardation )

از آهسته رفتن مترس ، از بی حرکت ایستادن بترس

کودکان عقب مانده ذهنی ( Mental Retardation )

کودکان عقب مانده ذهنی ( Mental Retardation )عوامل عقب ماندگی ذهنی
۱) قبل از تولد
۲) هنگام تولد
۳) بعد از تولد

مقدمه :

لغت استثنایی اصولا یک اصطلاح آموزشی است . مربیان آموزش و پرورش و مشاوران راهنمایی در زمره ی اولین کسانی هستند که به محدودیتهای یادگیری ، عاطفی شخصیتی ، اجتماعی ، و مشکلات این افراد پی می برند و باید نسبت به رفع آنها با روشهای موجود و همچنین پشگیری از مشکلات آنی اقدام نمایند .

جایگاه آموزش و پرورش استثنایی

در سال ۱۳۶۹ قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور به  تصویب مجلس شورای اسلامی رسید نظر به اینکه مبارزه با مستکبرین و حمایت از مستضعفین از شعارهای اصلی انقلاب اسلامی بوده و حکومت اسلامی نیز در جهت رفع استضعاف پایه گذاری شده است کودکان استثنایی که از مصادیق بارز مستضعفین و به تعبیری از گروه محرومان مضاعف جامعه بودند ؛ مورد توجه و عنایت مسئولان و برنامه ریزان قرار گرفتند و از همان اوان انقلاب در اولویت نظام اسلامی قرار داده شدند . در منشور جهانی حقوق کودک هم آمده است همه بدون تبعیض در رنگ ؛ نژاد ؛ زبان ؛ تبار اقتصادی ؛ طبقه اجتماعی ؛ علیرغم آن که از هوش سرشاری برخوردار باشند و یا عادی ؛ عقب مانده ذهنی ؛ نابینا ؛ ناشنوا یا دارای هر گونه نقص و یا ضعف جسمی و اجتماعی باشند ؛ حق دارند به طور یکسان از امکانات یادگیری ؛ آموزشی ؛ پرورشی با حداکثر توانایی و استعدادهای خود بهره مند شوند . ایجاد زمینه و فراهم آوردن امکانات و تسهیلات در جهت آموزش ؛ رفاه و توانبخشی آنان نه به عنوان ترحم و دلسوزی بلکه به عنوان یک وظیفه برای دولت های عضو از حقوق مسلم اینگونه کودکان تلقی می شود .
اهداف آموزش و پرورش استثنایی کشور نیز بر این اصل استوار است که هر کودک استثنایی با توجه به تفاوتهای فردی حق دارد از آموزش متناسب با استعدادهای خویش برخوردار گردد .

تعریف آموزشگاه استثنایی

در این آموزشگاه دانش آموزان یک یا چند گروه استثنایی در یک دوره تحصیلی ، آموزش می بینند .

کودکان استثنایی

عنوان کودک استثنایی در مکاتب آمریکا و انگلیس فرق می کند در آمریکا به تمامی کودکانی که به نحوی با کودکان طبیعی و همسن خود از نظر فکری ، جسمی ، عاطفی ، عقلانی ، رفتاری ، … فرق داشته باشند استثنایی گفته میشود مسلما” با قبول این تعریف یک کودک نابغه ، نابینا ، ناشنوا ،‌عقب مانده ذهنی و نظایر آن همه استثنایی هستند .
در انگلستان لغت استثنایی را محدود به تیز هوشی می کنند و سایر کودکان را که به عللی تحت حمایت و آموزش خاص هستند کودکان ویژه میگویند .
دانش آموز استثنایی
مطابق بند ۱ فصل اول آیین نامه اجرایی آموزش و پرورش استثنایی ؛ دانش آموز استثنایی به فردی اطلاق می شود که از نظر ذهنی ( هوشی ) ؛ جسمی ( جسمی و حرکتی ) ؛ عاطفی و یا اجتماعی تفاوت قابل ملاحظه ای با افراد همسن خود داشته باشند و این تفاوت به حدی باشد که برخورداری آنان از آموزش و پرورش مستلزم تغییرات در برنامه ها ؛ روش ها ؛ مواد آموزشی ؛ فضای آموزشی عادی و ارائه خدمات آموزشی و توانبخشی ویژه آنان باشد .
طبقه بندی کودکان و نوجوانان استثنایی
کلی ترین طبقه بندی ، که مورد قبول اکثریت متخصصان می باشد عبارت است از تقسیم این افراد به سه دسته بزرگ
الف : کودکان و نوجوانان که به علت اختلافات هوشی و فعالیتهای ذهنی از کودکان عادی متمایزند . در این دسته کودکان و نوجوانان عقب مانده ذهنی و افراد تیز هوش قرار دارند .
ب : کودکان و نوجوانانی که به علت اختلالات و ضایعات مغزی یا اختلالات عملی مبتلا به اختلالات رفتاری هستند در این دسته کودکان و نوجوانان ناسازگار یا دشوار قرار دارند .
ج : کودکان و نوجوانان مبتلا به اختلالات و نقایص حسی و حرکتی و اختلالات عملی رشد ، در این دسته نابینایان و همچنین مبتلایان به اختلالات تکلمی ، اختلالات کنترل استنکترها و ناتوانیهای حرکتی قرار دارند .
عقب ماندگی ذهنی
عقب ماندگی ذهنی یا به اصطلاح دیگر نارسایی رشد قوای ذهنی موضوع تازه و جدیدی نیست بلکه در هر دوره و زمان افرادی در اجتماع وجود داشته اند که از نظر فعالیتهای ذهنی در حد طبیعی نبوده اند .
گروهی از مردم استنباط نادرستی از عقب ماندگی ذهنی داشته و تصور مینمایند که عقب ماندگی ذهنی همانند یک مرض بوده و میتوان از شخصی به شخص دیگر سرایت نموده و یا مانند سل و آبله و سرخجه قابل انتقال در میان کودکان می باشد .
اجتماع برای مصلحت ، یا سالم سازی ، بعضی از این افراد را تحمل می کرد عده ای را محبوس می ساخت و دسته ای را به مرگ محکوم می نمود . پنیل که به حق باید او را بنیانگذار روانپزشکی جدید نامید اولین کسی بود که به دلجویی بیماران پرداخت و برای آنان برنامه های تفریح و گردش در نظر گرفت . او بیماران روانی را به ۴ دسته تقسیم کرد .
۱- ملانکولی یا مالیخولیا
۲- مانی یا جنون شور و شوق
۳- جنون
۴- عقب ماندگی ذهنی
بعد از پنیل ،‌یک پزشک فرانسوی بنام ایتارد به تربیت کودکی وحشی پرداخت که در جنگلهای آویرون فرانسه پیدا شد . کودک عقب ماندگی بسیار عمیقی داشت ایتارد تربیت کودک را بعهده گرفت و کوششهای بسیطی در این زمینه مبذول داشت تا موفق به پیدایش راه جدیدی در نحوه آموزش و پرورش افراد عادی عقب مانده و حتی معلولین گردید. همکار ایتارد بنام سگن بدنیال زحمات وی و به منظور شکوفا کردن این کودکان مؤسسه ای برای عقب ماندگان ذهنی ایجاد کرد و روش حواس حرکتی را در آموزش کر و لالها به کار برد . این پیشرفتها همچنان ادامه یافت تا اوائل قرن بیستم که توجه به اصلاح نژاد بشر در دستور کار قرار گرفت و در آمریکا به توصیه بخش اصلاح نژاد کمیته پژوهشی انجمن زاد و ولد آمریکا ، نازا کردن عقب مانده ها به صورت قانون درآمد و بالاخره در قرن بیستم بود که دانشمندان و پژوهشگران عقب ماندگیهایی که به دلیل اختلالات متابیولیکی ، نقصهای کروموزومی ، بیماریهای مادر در دوران بارداری و … ایجاد می شد را کشف کردند و راه را برای پژوهش و درمان این افراد هموار ساختند .
به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز ،  پیشرفت روز افزون علوم پزشکی ،‌جراحی اعصاب و مغز و علوم ژنتیک علاوه بر کشف تدریجی علل عقب ماندگیها تا اندازه ای باعث تخفیف و گاهی بهبودی نسبی و حتی پیشگیری از ابتلا به این ناراحتیهای وخیم شده است .
شرایط بهداشتی ، تغذیه کودکان ،‌ پیدایش آنتی بیوتیکها و سایر داروها در درمان بیماریهای خاص که شایعترین علل عقب ماندگیهاست از مرگ و میر این افراد به میزان قابل توجهی کاسته است .

تعریف عقب ماندگی ذهنی
عقب ماندگی ذهنی یک وضعیت و حالت خاص ذهنی است که در اثر ایجاد مشکل در شرایت مختلف قبل از تولد و هنگام تولد و یا پس از تولد کودک پدید می آید .
علل عقب ماندگی ذهنی :
عوامل متعددی وجود دارد که باعث بروز عقب ماندگی می شود برای سهولت بیشتر ، علل عقب ماندگی ذهنی را
می توان به سه مرحله در رابطه با تولد کودک تقسیم نمود .
الف : علل قبل از تولد : که شامل عوامل ژنتیکی و مادر زادی میباشد .
ب : عوارض هنگام تولد : که شامل عارضه های زمان تولد می باشد .
ج : علل بعد از تولد : که شامل بیماریهای مختلف ، تصادفات و ضایعات گوناگون عصبی و مغزی و عوامل محیطی و فرهنگی می باشد .
بعضی از عوامل مؤثر در عقب ماندگی ذهنی قبل از تولد
۱- اختلالات زیادی که علل اصلی آنها شناخته شده نیست ولی با عقب ماندگی همراهند ، عده ای از عفونتها ، مسمومیتها ، عوامل مکانیکی مانند ضربه ، عوامل کروموزومی ناشناخته ،‌اشعه ایکس و…
۲- عقب ماندگی به علت اتفاقات دوران بارداری ، شکی نیست که رشد جنین از بدو تشکیل تحت تاثیر شرایط بدنی و روانی مادر قرار می گیرد . باید گفته دکتر آرنولد گزل را پذیرفت که می گوید :
(( اهمیت حوادث دوران نسبتا” کوتاه بارداری از حوادث دوران زندگی کمتر نیست ))
دکتر گزل به آثار عوامل ارث در رشد و تکامل هوش و شخصیت زیاد تاکید می کند و عقیده دارد که کودکان همانطوری هستند که بدنیا آمده اند . هر کودک با دیگر کودکان فرق دارد و لو اینکه در محیط یکنواخت زندگی کرده باشد وی بهیج وجه اثر عوامل محیطی را انکار نمی کند .
در مرحله زندگی داخل رحمی بعلت رشد فوق العاده جنین ، سه چهار ماهه اول دوران بارداری اهمیت بسزایی دارد . و اکثرا” اختلالات بدنی و نقایص عضوی در همین دوران از زندگی جنین بوجود آمده و به رشد خود ادامه میدهند .

عواملی که در دوران بارداری بر روی جنین اثر دارد عبارتند از :
۱- بیماریهای مادر … سفلیس ،‌بیماری سرخجه ، توکسوپلاسنموریس
۲- سن مادر و حالات روانی او تحقیقات نشان می دهد که در کروموزوم خانمها از سی سالگی به بعد تغییراتی پیدا می شود که ممکن است باعث زائیدن کودکان عقب مانده ذهنی شود بهترین سن ازدواج و زایمان طبق تحقیقات انجام شده بین ۲۰ تا ۲۸ سالگی گزارش شده قبل از این دوران بعلت عدم رشد کافی اعضای تناسلی احتمال زایمانهای مشکل زیاد است و بعد از این سن نیز مخاطرات آوردن کودک عقب مانده بیشتر می شود .
ضمنا” اثر ناراحتیهای روانی مادر غیر قابل انکار است . چون اکثر بیماریهای روانی باعث بی اشتهایی ، اختلالات خواب و تغییرات بیوشیمی و هورمونی می شود مسلما” این تغییرات در جنین در حال رشد بی تاثیر نخواهد بود .
۳- اثر اشعه ایکس :
تاثیر اشعه ایکس در جنین قطعی است و اکثرا” باعث اختلالاتی از قبیل عدم رشد جنین ، کمبود وزن ،‌عدم رشد مغز ، میکروسفالی ، هیدروسفالی ، نارسائیهای هوشی و بالاخره نقایص بدنی می شود . اگر اشعه ایکس به مدت طولانی و درمانهای اولیه بارداری به بدن و مخصوصا” به شکم و ناحیه لگن مادر تابیده شود خطر آن به مراتب بیشتر است اثر اشعه ایکس در اواخر دوران بارداری یا نزدیک زایمان با روشهای صحیح آن به مدت خیلی کوتاه یک یا دوبار خالی از خطر گزارش شده است .
۴- اعتیادات الکل :
اعتیاد والدین بخصوص مادر به مشروبات الکلی موجب مسمومیت و بدین وسیله باعث نقص عقلی ، ضعف عمومی و ناهنجاریهای حسی و حرکتی می شود . مطالعات نشان داده که مستی در زمان لقاح بعلت آلوده بودن اسپرم یا اوول ممکن است باعث ناهنجاری جسمانی و عقلانی شود . امروزه به الکلیسم مادر اهمیت بیشتری می دهند ، زیرا الکل خود مادر ، در بدن جنین جریان یافته و باعث اختلالات بیوشیمیایی می شود .
۵- دخانیات :
تحقیقات نشان داده است که نیکوتین ماده ای سمی که بر روی ارگانیزم مادر و در نتیجه جنین اثر نامطلوب دارد . حرکات قلب جنین پس از کشیدن سیگار توسط مادر بعلت کم شدن اکسیژن خود جنین شدت یافته و باعث فشار روی قلب می شود . اگر کشیدن سیگار مرتبا” تکرار شود باعث بزرگی قلب جنین و اختلال در اعصاب تنظیم کننده جریان قلب می شود . این نکته مسلم است که غالبا” خانمهای سیگاری تقریبا” همیشه بچه های خود را زودتر از موعد بدنیا می آورند و عقب ماندگی در کودکانی که زودتر از موعد به دنیا می آیند بیشتر است و هر چه کودک نارس تر باشد نارسایی هوشی شدیدتر خواهد شد . استفاده از دخانیات در دوران بارداری باعث کم شدن وزن نوزاد و حتی سقط جنین می شود . حتی مادرانی که بعد از تولد کودکشان سیگار می کشند استنشاق دود سیگار استعداد ابتلا به سینه پهلود ، برونشیت و آسم را در کودکانشان بیشتر می کند .
۶- داروهای شیمیایی :
مصرف هر داروی بیجا بخصوص در زمان بارداری و مخصوصا” در سه چهار ماهه اول خالی از خطر نیست بخصوص اگر این داروها در مدت زمان طولانی و به مقدار زیاد مصرف شود . داروهای خواب آور و مسکن به مقدار زیاد بعلت ایجاد وقفه تنفسی و اختلال در جریان خون جنین و اختلالات عضوی شدید ایجاد می کنند و اکثرا” کودکان ناقص الخلقه به دنیا می آیند . استعمال داروهای آرام بخش و ضد افسردگی و ضد صرع به مقدار زیاد و طولانی مدت خطرناک گزارش شده که البته همانقدر که به این خطرات اشاره شده به قطع ناگهانی و یا بدون مشورت پزشک اینگونه داروها به علت بوجود آمدن عوارض بعد نیز تاکید بسیار شده است . در کل مصرف دارو و یا عدم مصرف آن در زمان حاملگی حتما” با نظر پزشک متخصص باید صورت گیرد .
۶- عامل ارهاش Rh
به غیر از گروههای خونی AB ،   B، A و O گروههای خونی دیگری وجود دارند . یکی از گروههای خونی وجود عامل ارهاش یا عدم آن است . از سالیان دراز متوجه شده بودند که گاهی اوقات نوزاد بعضی از مادران در زایمانهای دوم و سوم دچار ناراحتی یرقان شده و بعلت همولیز گلبولهای قرمز خون و کم خونی شدید فوت می کنند .
انتقال عامل ارهاش یا عدم انتقال آن یک مسئله ارثی است و تجربه ثابت کرده است که اگر پدر ارهاش مثبت و مادر ارهاش منفی داشته باشد در بارداری اول تعدادی از عامل ارهاش جنین که از پدرش گرفته داخل خون مادر می شود و در خون مادر ماده ضد ارهاش را بعنوان آنتی کور می سازد و همین آنتی کور که در زایمانهای بعدی باعث خراب شدن خون جنین شده و بیماریهایی بوجود می آورد . معمولا” کودک مبتلا پس از بدنیا آمدن ضعیف است و اکثرا” قبل از موعد به دنیا می آید . جفت بزرگتر و جثه نوزاد کوچکتر از طبیعی و اکثرا” پف آلو و زرد رنگ است که باید بلافاصله خونش تعویض و خون همگروه ارهاش منفی تزریق شود .
عوامل مربوط هنگام تولد
بسیاری از اختلالات حسی و حرکتی و هوشی کودکان حاصل شرایط نامطلوب زایمان و یا بر اثر اشتباهات پزشکی به هنگام تولد می باشد .
اگر چه امروزه اکثر زایمانها طبیعی و یا بدون ضایعات و صدمات صورت می گیرد اما تعدادی از زایمانها به صورت خطرناک انجام شده و در مواردی ضایعات و صدمات شدیدی به همراه دارد .
ضایعات مغزی از متداولترین ضایعات زمان زایمان است و مهم ترین علل عقب ماندگی ذهنی محسوب می شود . بیهوشی طولانی ، خونریزی شدید داخلی ، دشواری استنشاق ، استفاده از وسایل جراحی ، مشکلات تنفسی نوزاد ،‌ تولد زود رس و مشکلات دیگر باعث مختل ساختن سیستم مرکز عصبی ، عقب ماندگی ذهنی و یا نقیصه ها و ضایعات دیگر می گردد .
بدیهی است زایمانهای مشکل و بکار بردن وسایل مکانیکی در زایمانها تاثیرات نامطلوبی بر مغز جنین خواهد داشت . طرز قرار گرفتن جنین ، پیچش بند ناف به دور گردن ،‌اختلالات و نارسایی جفت در رساندن خود ممکن است باعث کم خونی مغز و خرابی سلولهای آن شود .
در زایمانهای قبل از موعود نارسایی رشد هوشی بیشتر دیده می شود زیرا هنوز سلسله اعصاب مرکزی کودک رشد کافی ندارد و کودک بدلیل حساس بودن امکان ابتلا به بیماریهای عفونی را دارد .
از بیماریهای مهم که احتمالا” بر اثر ضربه های زایمانی اتفاق می افتد فلج مغزی است این بیماران اکثرا” مبتلا به حملات صرع هستند و اختلال تکلمی ، یادگیری ، بینایید و حتی حرکات غیر ارادی و تکراری بدون هدف در این کودکان شایع است .
عواملی که بعد از تولد اهمیت بیشتری دارند
عوامل فراوانی موجب نارسایی و عقب ماندگی ذهنی کودک بعد از تولد میگردد ، ابتلا کودک به بعضی از بیماریها خصوصا” در ماههای اول زندگی در رشد هوشی یا عقب ماندگی اهمیت فراوانی دارد . خوشبختانه اکثر بیماریهای عفونی رایج را با استفاده از واکسیناسیون می توان پیشگیری کرد .
از جمله عوامل مهم بعد از تولد که در بروز عقب ماندگی ذهنی موثرند به شرح زیر می باشد :
انواع مننژیت :
این بیماریها به خصوص در هفته ها و ماههای اول تولد اثری نامطلوب بر روی کودک دارند و اگر با تب شدید همراه باشد و منجر به حالت اغماء  شود احتمال تاثیر بر رشد هوشی کودک و در نتیجه عقب ماندگی ذهنی نیز بیشتر میشود . مننژیت از جمله بیماریهایی است که اگر در دوران خرد سالی به زودی و به موقع تشخیص داده نشود و درمان نگردد موجب اختلالات مغز و سلسله اعصاب و بروز عقب ماندگی ذهنی می گردد .
مسمومیت ها :
در برخی از موارد مسمومیت های غذایی و دارویی در کودک و به ویژه در دوران شیر خوارگی و خرد سالی باعث ضایعاتی در سیستم عصبی و مغزی و بالنتیجه عقب ماندگی ذهنی می گردد .
ضربه های وارده بر مغز کودک :
در بعضی از موارد به علت اختلالات غدد داخلی به ویژه غده های هیپوفیز و تیرویید نارسایی هایی در سوخت و ساز بدن کودک فراهم می شود که از جمله مانع رشد طبیعی دستگاه مغز و اعصاب کودک میگردد و این نقص در غدد و متابولیسم بدن تولید ناهنجاری می نماید که موجب اختلالات گوناگون در فعالیت ذهنی و حسی و حرکتی میشود.
کمبود غذا و سوء تغذیه :
کمبود مواد غذایی موجب کمبود رشد جسمانی و روانی و در نتیجه ناتوانی جسمی و عصبی می شود که ممکن است نارسایی رشد هوشی تولید نماید . سوء تغذیه در دراز مدت اثرات قطعی بر روی بهره هوشی کودک به همراه خواهد داشت .
خستگی های جسمی و روانی :
در بسیاری از موارد فرسودگی های شدید موجب ضعف و مسمومیت تدریجی بدن شده و به دستگاه مغز و اعصاب کودک اثری نامطلوب می گذارد و کودک را از رشد طبیعی تن و روان باز می دارد .
خستگی های ذهنی و روانی که به علت تعارض و کشمکش های شدید طولانی و عاطفی و اضطراب و هیجانات منفی عارض میگردد موجب فرسودگی و اختلالات و کندی ذهن میگردد .
عقب ماندگی بعلت عوامل محیطی ، اجتماعی و فرهنگی :
شکی نیست که عوامل محیطی در ایجاد نارسایی رشد هوش سهمی بسزا دارد . منتها اهمیتی که برای این عوامل قائل هستند یکسان نیست . عدم امکان ارائه تسهیلات و برنامه های آموزشی و پرورشی که معمولا” بر اثر فقر فرهنگی و محیطی و اقتصادی و اجتماعی میباشد از جمله عواملی است که در عقب ماندگی ذهنی کودک موثر است . در این حالت عقب ماندگی کودک را عقب ماندگی فرهنگی خواهیم خواند .
عوامل قطعی موثر در رشد هوش
۱- فقر انگیزه های محیطی
بدیهی است برای آنکه قوای ذهنی کودک به نحو احسن رشد کند احتیاج به محرکات طبیعی دارد و هر قدر شرایط محیطی از نظر ایجاد محرک نامناسب تر باشد قوای ذهنی کودک رشید کمتری خواهد داشت . تقریبا” همه بررسیها نشان داده اند که رشد قوای ذهنی با شرایط محیطی ارتباط مستقیم دارد ، یعنی کودکان محیطهای نامساعد با کودکان همسال خود در محیطهای مساعد  از لحاظ هوشی در درجات پایین تری قرار دارند .
۲- کمبودهای عاطفی :
کودکانی که از نظر پیوندهای عاطفی با مادر یا اطرافیان دچار فقر شدید بوده اند اکثرا” به اختلالات شخصیتی ، ناسازگاریهای اجتماعی و نارسائیهای هوش مبتلا شده اند . این اختلالات در خانواده هایی که به عللی از هم پاشیده شده اند یا احیانا” روابط عاطفی والدین با کودک نامساعد بوده است زیاد دیده می شود . آثار سوء اختلافات خانوادگی گاهی یا اکثرا” بیشتر از خانواده های از هم گسسته است زیرا نزاع و مشاجره یا عدم توافق والدین احساس حقارت و حس نا امنی شدیدی در کودک تولید می کند .
۳- مسائل بهداشتی و پزشکی :
همانطور که بیماریهای مختلف ، حوادث و تصادفات در خانواده های بی بضاعت فراوان است عقب ماندگیهای ذهنی نیز بعلت محدودیتهای بهداشتی و پزشکی در این خانواده ها زیاد به چشم می خورد . از نظر آماری رابطه فقر و عقب ماندگی و همچنین عقب ماندگی و نواحی پر جمعیت ثابت شده است .
طبقه بندی عقب ماندگان ذهنی
علمای تعلیم و تربیت با دیدگاه آموزش و پرورشی افراد عقب مانده ذهنی را معمولا” به چهار گروه تفکیک می نمایند .
الف : گروه دیر آموز .
ب : گروه افراد عقب مانده ذهنی آموزش پذیر .
ج : گروه افراد عقب مانده تربیت پذیر .
د : گروه عقب مانده پناگاهی و کاملا” متکی و یا به عبارت دیگر حمایت پذیر .

گروه کودکان و دانش آموزان دیر آموز
این گروه افراد به علت کمی رشد ذهنی قادر به فراگیری مطالب و حل مسائل همانند افراد عادی و همسن و سال خود نیستند . دیر آموزان در واقع در میان گروههای عقب مانده ذهنی از بالاترین درجه رشد ذهنی برخوردار بوده و بزرگترین گروه از گروههای عقب مانده ذهنی را تشکیل میدهند .
بهره هوشی آنها حدودا” ۸۰ تا ۹۰ درصد میباشد . درصد قابل توجهی از جمعیت دانش آموزان مدرسه را که معمولا” نمی توانند همراه و همگام سایر همکلاسان هم سال خود در تحصیل و یادگیری مطالب باشند از این گروهند . این گروه از دانش آموزان از نظر تحصیلی ضعیف اما معمولا” از نظر جسمانی ، حسی و حرکتی ، عاطفی ، اجتماعی و … با دیگر همکلاسان خود در مدارس عادی تفاوت چندان ندارند .
ویژگی بارز عقب ماندگان ذهنی بویژه افراد دیر آموز ، آن است که دیر میآموزند و زود فراموش می نمایند . لذا تاکید بر تکرار و استمرار آموزشی ضرورتی بر همین اساس است و حصول موفقیت فقط در سایه صبر و شکیبایی و استمرار در برنامه آموزشی و پایداری در آن است .
گروه دانش آموزان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر
دومین گروه از افراد عقب مانده ذهنی از نظر کثرت تعداد ، گروه عقب ماندگان ذهنی آموزش پذیر هستند و حدود ۲ درصد از کل کودکان سنین مدرسه را تشکیل میدهند .
بهره هوشی آنان حدود ۷۰ – ۵۰ درصد میباشد . به دلیل آنکه شناسایی و تشخصی دقیق کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر در سنین پایین به ویژه قبل از دبستان و دوره های اول دبستان بسیار مشکل می باشد . تعداد قابل توجهی از آنان در مدارس معمولی ثبت نام می نمایند البته به تدریج همزمان با پیچیدگی نسبی محتوای دروس به ویژه در اواخر کلاس اول و از کلاس دوم به بعد عقب ماندگان ذهنی این قبیل از دانش آموزان بیشتر آشکار گشته و شناسایی و تشخیص آنان آسانتر می شود .
دانش آموزان عقب مانده ذهنی آمورش پذیر نمی توانند بهره لازم و کافی را از برنامه های آموزشی کلاسهای معمولی ببرند . این کودکان در هر حال آموزش پذیر بوده و قادر به فراگیری حداقلی از اطلاعات و درسهای رسمی کلاس از قبیل خواندن و نوشتن و حساب کردن و مهارتهای مناسب شغلی بوده و میتوانند در اداره زندگی خود از تحصیل خویش بهره مند شوند بیشتر عقب ماندگان ذهنی آموزش پذیر در غالب زمینه های رشد عادی و یا در مرز عادی می باشند . تفاوت اصلی آنها با دیگران در رشد ذهنی می باشد . خیلی به ندرت آن دسته از عقب ماندگان ذهنی که همراه با علائم جسمانی و کلینیکی هیدرو سفال در میان افراد عقب مانده آموزش پذیر میشوند معمولا” آن قبیل از افراد عقب مانده ذهنی که با علائم بدنی و کلینیکی شناخته می شوند مانند هیدرو سفال ( بزرگ جمجمه ها ) میکروسفال ( کوچک جمجمه ها ) و یا ماکروسفال (  بزرگ جمجمه ها که به علت رشد غیر متعادل سلولهای مغزی می باشد ) دچار عقب ماندگی شدید ذهنی هستند و غالبا” در میان عقب ماندگان تربیت پذیر و کاملا” پناه گاهی قرار میگیرند . تشخیص افراد عقب مانمده آموزش پذیر بر اساس آزمایشهای عمومی و رشد بدنی به دلیل آنکه غالبا” مشابهت فراوان با افراد عادی دارند تقریبا” غیر ممکن می نماید و اما به طور کلی می توان گفت آنها معمولا” جثه کوچکتری داشته و از ضایعات بدنی بیشتری برخوردارند در راه رفتن و بویژه صحبت کردن به طور کلی دچار کندی محسوسی هستند . البته این نیز به دلیل همان عقب ماندگی رشد ذهنی یا نقص بدنی .
قطعا” تکیه بر صرف این شرایط یعنی کندی در راه رفتن و یا صحبت کردن جهت تشخیص عقب ماندگی ذهنی هرگز کافی نخواهد بود . به دلیل آنکه گاهی کودکان عادی نیز در این قبیل مهارتها دچار کندی می شوند در هر حال به طور کلی افراد عقب مانده آموزش پذیر از نظر مهارتهای حرکتی نسبت به افراد عادی ضعیف تر می باشند .
گروه کودکان عقب مانده ذهنی تربیت پذیر
متاسفانه تعداد قابل توجهی از این گروه از کودکان عقب مانده ذهنی تربیت پذیر در بیشتر جاها و در غالب موارد در موسسات و سازمانهای غیر آموزشی نگهداری می شوند و کمتر به تعلیم و تربیت آنها به معنای اعم کلمه توجه شده است .
این گروهخ از کودکان حدود ۳/% ( سه دهم درصد ) کل جامعه را تشکیل می دهند معمولا” تعدادی از کودکان عقب مانده ذهنی تربیت پذیر در سنین دبستان در موءسسات و سازمانهای مختلف و بقیه در منزل نگهداری میشوند از نظر هوشی گروه عقب ماندگان تربیت پذیر از حدود ۵۰ – ۲۵ درصد بهره هوشی برخوردارند به عبارت دیگر هنگامی که کودکان همسال آنها با پشت سر گذاشتن سن ۶ سالگی وارد کلاس اول دبستان میشوند عقب ماندگان تربیت پذیر از نظر هوشی مانند بچه ۵/۱ تا ۵/۳ ساله هستند .
به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز ،  عقب ماندگی اکثر کودکان عقب مانده ذهنی تربیت پذیر به دلایل بیماری ضایعات مغزی و اختلالات داخلی ناسازگاری های ژنتیکی و غیره می باشد و به همین دلیل معمولا” آنها دارای علائم کلینیکی و غیره هستند که به سهولت قابل مشاهده و تشخیص می باشد .
کودکان عقب مانده تربیت پذیر بر خلاف گروه عقب مانده آموزش پذیر غالبا” به خاطر همان مشخصه بدنی از دوران نوزادی و طفولیت قابل شناسایی میباشند و از همان ابتدا در راه رفتن حرف زدن و دیگر مهارتهای کلامی و بدنی و به طور قابل توجهی دچار ضعف و کندی شدیدی می باشند پر واضح است به علل عقب ماندگی شدید ذهنی و بالطبع بدنی از این قبیل کودکان انتظاری در تحصیل آموزشهای رسمی و مهارتهای شغلی به گونه دانش آموزان آموزش پذیر نیست .
در واقع اگر چنین توانایی داشتند به آنها نیز حداقل صفت آموزش پذیری داده می شد افراد عقب مانده تربیت پذیر فاقد توان اداره یک زندگی به طور مستقل و خودکفایی اجتماعی و اقتصادی لازم هستند .
این کودکان به طور مداوم نیاز به حمایت و سرپرستی و هدایت دارند به طور کلی هدفهای آموزشی کودکان عقب مانده ذهنی تربیت پذیر در جهت نیل به خودکفایی و تحصیل تجارب لازم است به جهت آنکه تا آنجا که ممکن است باشد فردی موثر و مفید در جامعه باشند .
در مجموع میتوان به طور واقع بینانه چنین خلاصه نمود که :
۱- گروه کودکان عقب مانده تربیت پذیر قادر به فراگیری انجام امور شخصی از قبیل لباس پوشیدن ، غذا خوردن ، مسواک زدن ، نظافت شخصی و … می باشند و باید آنها را کمک نمود تا آنجا که ممکن است فردی مفید و موثر واقع شوند .
۲- قادر به فراگیری رفتار متناسب و مطلوب در خانه و در همسایگی و چگونگی برقرار ارتباط با خانواده و نزدیکان می باشند .
۳- آنها می توانند در منزل و یا مدرسه و در موسسات شبانه روزی و یا در کارگاههای حمایت شده از نظر اقتصادی مفید واقع شوند بدین معنا که بتوانند حداقل درآمدی داشته باشند .
کودکان عقب مانده ذهنی کاملا” متکی و یا حمایت پذیر
این کودکان به علت عقب ماندگی شدید ذهنی بدنی قادر به یادگیری و تربیت پذیری در امور خودیاری و انطباق با محیط و سازگاری اجتماعی نمی باشند از نظر اقتصادی حداقل کارایی را داشته و نمی توانند  مفید واقع شوند بهره هوشی آنان معمولا” از ۲۵ درصد کمتر می باشد و به همین دلیل نیاز فوق العاده به کمک مستمر در انجام کارهای شخصی دارند این کودکان تقریبا” در تمام مدت زندگی خود مانند نوزادان و اطفال خیلی کم سن نیاز به مراقبت و سرپرستی دائم دارند به طور کلی بدون کمک دیگران قادر به ادامه زندگی و بقا نمی باشند .
تعدادی از این کودکان هرگز توانایی آموختن صحبت کردن و یا انجام ساده ترین امور زندگی از قبیل خوردن و پوشیدن را ندارند سرپرستی و حمایت از این کودکان هرگز توانایی آموختن صحبت کردن و یا انجام ساده ترین امور زندگی از قبیل خوردن و پوشیدن را ندارند . سرپرستی و حمایت از این کودکان نیازمند مسئولیتی است خطیر و حساس به ویژه برای والدین و مسئولان امور .
هرگز کوتاهی و مسامحه در نگهداری و حمایت از این کودکان نیازمند نشانه هائی است از فقدان مسئولیت و ضعف اخلاق و بیگانگی از ارزشها و گناهی است نا بخشودنی در پیشگاه خالق انسانها .
نتیجه گیری :
پیشگیری اولیه : جلوگیری از ظهور عوامل ایجاد کننده عقب ماندگی ذهنی بخصوص عوامل قبل از تولد ، اهمیت ویژه ای دارند . آموزش خانواده ، ممانعت از ازدواجهای فامیلی ، جلوگیری از حاملگی بعد از سنین ۳۵ سالگی ، رعایت بهداشت حاملگی ( پرهیز از اشعه ، دارو ، ضربه به شکم ، تغذیه مناسب مادر ، جلوگیری و کنترل نمودن عفونت های مادر زادی و … ) در پیشگیری اولیه بسیار موءثر هستند . محافظت کودک پس از تولد بخصوص در دوره نوزادی و هیپوتیروئیدی نیز در مداخله ی درمانی به موقع در موارد بیماری ، مثل کم کاری تیروئیدی جلوگیری از بروز عقب ماندگی ذهنی اهمیت دارد .

تهیه و تنظیم: جواد محمدی

منابع :
روانشناسی کودکان استثنایی :         منصور عیدیان
آسیب شناسی کودکان :             مختار زاده
کودکان عقب مانده ذهنی :         مقاله : مهران آرزومند امیدی لنگرودی
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
buy cheap cialis no prescription
جمعه 16 آذر 1397 09:15 ق.ظ

This is nicely put. !
generic low dose cialis cialis 20 mg cost cialis 5 effetti collaterali cialis for sale south africa online cialis cialis bula when can i take another cialis cialis super kamagra cialis side effects dangers canadian drugs generic cialis
Generic cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 02:08 ب.ظ

Cheers, Numerous info.

generic cialis soft gels cialis 5 mg schweiz cialis pas cher paris cialis super acti legalidad de comprar cialis cialis tadalafil online cialis prezzo al pubblico cialis side effects dangers buy cialis cheap 10 mg buy cialis
buy cialis no rx
چهارشنبه 14 آذر 1397 06:04 ب.ظ

With thanks. Loads of write ups.

interactions for cialis buy cialis online legal achat cialis en europe comprar cialis 10 espa241a cialis for daily use where cheapest cialis viagra or cialis i recommend cialis generico rezeptfrei cialis apotheke cialis soft tabs for sale
buy cialis without a doctor's prescription
چهارشنبه 14 آذر 1397 04:56 ق.ظ

You have made your point.
prices for cialis 50mg wow look it cialis mexico when will generic cialis be available cialis herbs cialis reviews pastillas cialis y alcoho cialis price thailand look here cialis order on line cialis prezzo al pubblico cialis official site
Cialis canada
سه شنبه 13 آذر 1397 05:45 ب.ظ

Wonderful information. Thank you!
cialis super acti buy name brand cialis on line cialis generic tadalafil buy cialis purchasing cialis alternative cialis alternative cialis flussig cilas non 5 mg cialis generici cialis generico
buy cials online
سه شنبه 13 آذر 1397 06:29 ق.ظ

Thank you! I like this.
tadalafil 10 mg cialis online deutschland price cialis best cialis online cialis 5 mg funziona cialis professional yohimbe cialis purchasing generic for cialis cialis daily dose generic cialis 20 mg best price
Cialis 20 mg
دوشنبه 12 آذر 1397 06:29 ب.ظ

Helpful facts. Cheers.
buy cialis sample pack cialis flussig purchasing cialis on the internet fast cialis online venta de cialis canada cialis generico in farmacia effetti del cialis generic cialis 20mg uk how do cialis pills work we use it 50 mg cialis dose
buy cialis no rx
دوشنبه 12 آذر 1397 06:10 ق.ظ

Many thanks, Terrific stuff!
cialis bula cialis with 2 days delivery cialis online holland cialis professional yohimbe cialis free trial cialis online holland when can i take another cialis generic low dose cialis cialis para que sirve tesco price cialis
buy cialis online best price
یکشنبه 11 آذر 1397 05:58 ب.ظ

Seriously many of good material!
cialis therapie purchase once a day cialis cialis side effects cialis daily reviews cialis herbs cialis tablets australia cialis et insomni cialis generique cialis para que sirve cialis side effects
cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 05:43 ق.ظ

Thanks a lot! Awesome stuff!
cialis pills we recommend cialis info cialis soft tabs for sale achat cialis en suisse cialis tablets australia cialis wir preise click now cialis from canada cialis 20mg prix en pharmacie cialis 05 brand cialis generic
Cialis generic
شنبه 10 آذر 1397 06:24 ب.ظ

Many thanks, I like it!
buy cialis cheap 10 mg how does cialis work prices for cialis 50mg cialis 30 day trial coupon cialis et insomni cialis 5 mg buy generic cialis at the pharmacy cialis farmacias guadalajara buy cheap cialis in uk india cialis 100mg cost
Cialis 20 mg
شنبه 10 آذر 1397 05:21 ق.ظ

Regards! Excellent stuff.
cialis generika safe dosage for cialis cialis arginine interactio achat cialis en itali cialis in sconto how to buy cialis online usa cialis prices cialis super kamagra brand cialis nl try it no rx cialis
where to buy cialis online
جمعه 9 آذر 1397 06:04 ب.ظ

Many thanks, Excellent stuff.
weblink price cialis what is cialis cialis generic availability generic for cialis cialis prezzo al pubblico we like it cialis price effetti del cialis prezzo cialis a buon mercato cialis name brand cheap order generic cialis online
buy tadalafil no prescription
جمعه 9 آذر 1397 06:19 ق.ظ

Kudos, An abundance of advice!

sublingual cialis online how to buy cialis online usa opinioni cialis generico acheter cialis meilleur pri cialis online calis generic cialis at the pharmacy cialis 10 doctissimo cialis generisches kanada we use it 50 mg cialis dose
buy generic cialis online
پنجشنبه 8 آذر 1397 07:01 ب.ظ

Thanks a lot! Awesome stuff!
we like it cialis soft gel cialis super kamagra cialis online holland cialis baratos compran uk viagra vs cialis viagra vs cialis vs levitra click here take cialis low cost cialis 20mg buy cialis uk no prescription cuanto cuesta cialis yaho
Cialis online
پنجشنبه 8 آذر 1397 07:14 ق.ظ

Incredible all kinds of fantastic knowledge!
generic cialis tadalafil non 5 mg cialis generici cialis coupons printable tadalafil 10 mg effetti del cialis tadalafil 5mg we like it safe cheap cialis free cialis cialis online deutschland canadian discount cialis
Cialis canada
چهارشنبه 7 آذر 1397 06:19 ب.ظ

Seriously a lot of excellent tips!
where do you buy cialis acheter cialis kamagra buy cialis online cheapest american pharmacy cialis cialis generika in deutschland kaufen cialis for bph where to buy cialis in ontario il cialis quanto costa how do cialis pills work tadalafil tablets
Cialis 20 mg
چهارشنبه 7 آذر 1397 06:41 ق.ظ

Thanks a lot. I like this!
cialis 20 mg best price buying brand cialis online cialis cipla best buy cialis generika in deutschland kaufen cialis daily new zealand cialis 20 mg effectiveness sialis how much does a cialis cost cialis italia gratis cialis 5 effetti collaterali
buy tadalafil pills
چهارشنبه 11 مهر 1397 01:10 ق.ظ

Nicely put. With thanks.
cialis professional yohimbe cialis 50 mg soft tab callus tadalafil 20 mg viagra vs cialis achat cialis en itali cialis sicuro in linea cialis prices in england cialis 5 mg effetti collateral discount cialis
buy cialis pills online
دوشنبه 9 مهر 1397 12:48 ق.ظ

Wonderful stuff. Thanks!
cialis dose 30mg cialis ahumada pastillas cialis y alcoho american pharmacy cialis cialis en 24 hora 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis for sale in europa cialis ahumada comprar cialis navarr cialis flussig
http://cialisvbuy.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 01:18 ق.ظ

Thank you, I enjoy this.
cialis flussig the best site cialis tablets warnings for cialis if a woman takes a mans cialis cialis bula cialis online napol prices on cialis 10 mg enter site very cheap cialis buying brand cialis online cheap cialis
http://canadianpharmacyonli.com/
سه شنبه 13 شهریور 1397 12:01 ب.ظ

Position well utilized..
cheapest viagra with prescription honest place to buy viagra buy viagra online safely cheap generic viagra online viagra cheap buy viagra thailand buy viagra without consultation online viagra generic viagra where to buy viagra in stores
http://kawanboni.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 09:54 ق.ظ

You actually revealed that effectively!
we choice cialis uk cialis 5 mg schweiz trusted tabled cialis softabs buying cialis overnight cialis in sconto cialis soft tabs for sale buying brand cialis online acquisto online cialis costo in farmacia cialis canada discount drugs cialis
viagravonline.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 06:19 ب.ظ

Incredible a good deal of wonderful tips!
achat cialis en europe cialis diario compra prescription doctor cialis cialis per paypa cialis dosage venta de cialis canada callus cialis 05 ou trouver cialis sur le net generico cialis mexico
Buy generic viagra
سه شنبه 23 مرداد 1397 06:51 ق.ظ

You actually said this perfectly!
buy generic viagra online usa viagra buy online buy generic sildenafil online how to purchase viagra online sildenafil citrate tablets buy sildenafil online cheap how buy viagra lowest price viagra buy viagra with prescription how to buy viagra cheap
cheap viagra and cialis on line
دوشنبه 22 مرداد 1397 10:30 ب.ظ

Fantastic data, Thanks.
cialis prices cialis generika sublingual cialis online 200 cialis coupon safe site to buy cialis online cialis 50 mg soft tab cialis 5 mg buy cialis for bph cialis prices in england how does cialis work
Cialis canada
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 11:07 ق.ظ

Incredible loads of great knowledge.
we use it 50 mg cialis dose cialis tadalafil i recommend cialis generico viagra cialis levitra legalidad de comprar cialis cialis online nederland where do you buy cialis canadian discount cialis rx cialis para comprar cialis 20 mg
Viagra generico online
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 03:00 ق.ظ

Fine stuff. Cheers!
is buying viagra online safe viagra online with prescription viagra to buy uk buy herbal viagra online viagra pharmacy how old to buy viagra buy women viagra viagra buy buy brand viagra online how can you buy viagra online
Online cialis
شنبه 18 فروردین 1397 01:06 ب.ظ

Seriously tons of excellent knowledge.
estudios de cialis genricos buy cialis cialis tablets australia cialis side effects dangers only best offers cialis use how much does a cialis cost look here cialis cheap canada generic for cialis acheter cialis meilleur pri cialis professional from usa
Cialis online
شنبه 4 فروردین 1397 01:07 ب.ظ

You've made your point extremely well!.
cialis 100 mg 30 tablet cialis prices buy cialis online nz cialis 5 effetti collaterali cialis online napol cialis generico postepay buy cialis online legal cialis alternative cialis for sale south africa bulk cialis
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


Admin Logo
themebox Logo
www.tarhebartar.ir Dashboard Clock مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin Locations of visitors to this page

كد تقویم

كد تقویم

/v4ex/sidebar.js">
free counters