تبلیغات
روانشناسی بالینی - مطالب تست و سنجش روانی

از آهسته رفتن مترس ، از بی حرکت ایستادن بترس

پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر ( Allen & Meyer's Organizational Commitment Questionnaire)

پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر  ( Allen & Meyer's Organizational Commitment Questionnaire)

1- خیلی خوشحال می شوم که مابقی دوره خدمتم را در این سازمان بگذرانم.
2-  از این که درباره سازمان محل کارم با افراد خارج از سازمان صحبت کنم. لذت می برم.
3-  واقعا احساس می کنم که مشکلات این سازمان مشکل خود من است.
4- فکر کنم به سادگی می توانم به همان اندازه ای که به این سازمان علاقه دارم، به سازمان دیگری نیز دلبستگی پیدا کنم.
5-  در سازمان محل کارم خود را عضوی از خانواده احساس نمی کنم.
6- از لحاظ عاطفی علاقه چندانی به این سازمان ندارم.

7-  این سازمان برای من معنی و مفهوم شخصی بسیار زیادی دارد.
8- احساس تعلق زیادی نسبت به سازمان محل کار خود ندارم.
9-  از عواقب ترک کردن کار فعلی خود بدون دسترسی داشتن به کار دیگر، ترسی به دل راه نمی دهم.
10-  در حال حاضر ترک کردن محل کار برایم دشوار است . هر چند ممکن است به این کار نیز تمایل داشته باشم.
11-  اگر هم اکنون تصمیم به ترک سازمان محل کارم بگیرم زندگیم به شدت از هم گسیخته می شود.
12- ممکن است هم اکنون ترک سازمان برایم بسیار پر هزینه و زیانبار باشد.
13-  در حال حاضر، باقی ماندن در سازمان محل کارم به همان اندازه که ناشی از ضرورت است، ناشی از تمایل شخصی خودم نیز می باشد.
14-  احساس می کنم احتمال پیدا کردن کار دیگر کمتر از آن است که فکر ترک کردن این سازمان را در سر بپرورانم.
15-  یکی از عواقب جدی ترک کردن این سازمان کمبودکارهای موجود دیگر است.
16-  یکی از دلایل اساسی ادامه کارم در این سازمان این است که ترک کردن آن؛ مستلزم از خود گذشتگی قابل ملاحظه ای است. چون ممکن است سازمان دیگر همه منافعی را که در این جا وجود دارد؛ تامین نکند.
17-  فکر می کنم امروزه مردم بیش از حد سازمان یا محل کار خود را تغییر می دهند.
18-  اعتقاد ندارم که شخص باید همیشه به محل کارش وفادار بماند.
19-  به نظر من تغییر سازمان محل کار به هیچ وجه کاری غیر اخلاقی نیست.
20-  یکی از دلایل اصلی ادامه کارم با این سازمان آن است که به اعتقاد من وفاداری مهم می باشد. بنابراین خود را ملزم می دانم در این سازمان باقی بمانم.
21- در صورتی که در جای دیگر کار بهتری به من پیشنهاد شود، ترک کردن سازمان محل کارم را صحیح می دانم.
22- اعتقاد به ارزش اخلاقی و وفادار ماندن به یک سازمان به من آموخته شده است.
23- روزگاری که مردم بیشترین مدت زندگی شغلی خود را در یک سازمان می ماندند؛ اوضاع بهتر بود.
24- دیگر معقول نیست که فردی بخواهد به عنوان طرفدار پروپا قرص سازمان معروف باشد.


ساعتچی؛ محمود . کامکاری؛کامبیز . عسکریان؛ مهناز . آزمونهای روان شناختی . نشر ویرایش . 1389
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

پرسشنامه رضایت شغلی هرزبرگ

Enlarge font

image

 

1.      نام آزمون           

پرسشنامه رضایت شغلی هرزبرگ

2.      تعداد عبارات آزمون

این آزمون دارای 72 ماده می باشد

3.      رده سنی

بزرگسالان

4.      هدف آزمون

ارزیابی میزان رضایت از شغل

5.      زیر مقیاس های آزمون

------

6.      اعتبار و روایی

ایرانی
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

JDIآزمون رضایت شغل

Enlarge font

image

 

 

1.      نام آزمون           

پرسشنامه رضایت شغلی (JDI)

2.      تعداد عبارات آزمون

این آزمون دارای 70 ماده می باشد

3.      رده سنی

بزرگسالان

4.      هدف آزمون

ارزیابی میزان رضایت از شغل

5.      زیر مقیاس های آزمون

پنج زیرمقیاس: ماهیت كار، سرپرستی، همكاران، ترفیعات، حقوق و مزایا

6.      اعتبار و روایی

ایرانی
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

THE INKBLOT . Rorschach

THE INKBLOT . Rorschach

 

From:

Edited by MEL GOODING . Pscychobox‚ A BOX OF PSYCHOLIGICAL GAMES.Shambhala Publication. 2004

 
THE INKBLOT
Inkblots have long been regarded as suggestive prompts to projective fantasies. ' ... he who will gaze allentively at that [smudge or blot]' wrote Leonardo‚ 'will see in it human heads‚ various animals‚ a battle‚ rocks‚ the sea‚ clouds‚ thickets and still more .. .' The Swiss psychiatrist Hermann Rorschach (1884-1922) devised a diagnostic test based on his patients' responses to a series of ten symmetrical inkblots‚ cr‎eated by a vertical fold‚ and presented on printed cards. What patients 'saw' in the blots was analysed in terms of a number of categories: e.g. images of humans and animals: landscapes‚ colours‚ movements‚ spClces and forms. Responses to the whole blot or details were also noted. as were original. unpredictable or unusual responses. Rorschach codified and quantified these responses. He went so far as to see the tests as revealing different qualities (though not degrees) of intelligence. ma‎stering his diagnostic formulae was considered a mailer of great professional accomplishment by some psychiatrists‚ and intuition was seen as essential to its successful application. Others have regarded it as ha‎ving no particular scientific value‚ being merely an invitation to associations whose analysis are dependent on the subjective intuition of the clinician. Non-professionals have been intrigued‚ or disconcerted‚ by informal simulations of the test.
From: PSYCHOBOX‚ A BOX PSYCHOLOGICAL GAMES. Edited by: Mel GOODING. Shambala Publication. 2004

 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

Adult Attachment

Adult Attachment

 
Adult Attachment
Secure  7 items
Preoccupied  6 items
Fearful  6 items
 
The following are statements about you in relation to others. Instructions: Please circle the response that best describes your relationships. . NOTE: THE RATING SCALE HAS CHANGED as follows: 1=Strongly Disagree‚ 7=Strongly Agree‚ and 9=Donít Know.
1. I find others are reluctant to get as close as I would like.
2. I am not sure that I can always depend on others to be there when I need them.
3. Sometimes people do not want to get close to me because I want so much to be close to them.
4. I find it difficult to allow myself to depend on others. 
5. I am nervous when anyone gets too close. 

6. I am uncomfortable being without close relationships‚ but I sometimes worry that others do not value me as much as I value them.

7. I worry that I will be hurt if I allow myself to become too close to others.
8. I want emotionally close relationships‚ but I find it difficult to trust others completely.
9. I am comfortable depending on others. 
10. I often want to get closer to others than they want to get to me. 
11. People are never there when you need them. 
12. I know that others will be there when I need them. 
13. I find it difficult to trust others completely. 
14. I do not often worry about someone getting too close to me. 
15. I do not often worry about other people letting me down. 

16. I want to be completely emotionally intimate with others‚ but I often find that others are reluctant to get as close as I would like.

17. I find it relatively easy to get close to others. 
18. My desire to merge sometimes scares people away. 
19. I am somewhat uncomfortable being close to others. 
 
Bartholomew‚ K.‚ & Horowitz‚ L. (1991). Attachment styles among young adults: A test of a four category model. Journal of Personality and Social Psychology‚ 61(2)‚ 226-244.داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

(MBI)پرسشنامه ‌فرسودگی‌ شغلی ‌مسلش

image

 

1.      نام آزمون           

پرسشنامه ‌فرسودگی‌ شغلی ‌مسلش

2.      تعداد عبارات آزمون

این آزمون دارای 22 ماده می باشد

3.      رده سنی

15 سال به بالا

4.      هدف آزمون

سنجش فرسودگی شغلی

5.      زیر مقیاس های آزمون

سه زیرمقیاس: خستگی هیجانی ـ مسخ شخصیت ـ کاهش احساس کفایت‌

6.      اعتبار و روایی

ایرانی

 

 

پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش (MBI) رایجترین ابزار اندازه‌گیری فرسودگی شغلی است. این پرسشنامه، به عنوان یك وسیله سنجش استاندارد طلایی برای اندازه‌گیری میزان فرسودگی شغلی، شناخته شده و شامل سه مقیاس اندازه‌گیری مستقل است که از 22 ماده جداگانه درباره احساس‌ها و نگرش‌ها تشکیل شده که جنبه های مختلف سندرم فرسودگی شغلی را می‌سنجد.  9 ماده به تحلیل رفتگی هیجانی، 5 ماده به مسخ شخصیت و 8 ماده به احساس كفایت شخصی می‌پردازد.
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

(WPI)پرسشنامه رجحان شغلی

Enlarge font

image

 

1.      نام آزمون           

پرسشنامه رجحان شغلی (WPI)

2.      تعداد عبارات آزمون

این آزمون دارای 30 ماده می باشد

3.      رده سنی

بزرگسالان

4.      هدف آزمون

ارزیابی جهت‌گیری انگیزشی درونی و بیرونی در شغل

5.      زیر مقیاس های آزمون

دارای 2 زیرمقیاس: انگیزش درونی، انگیزش بیرونی

6.      اعتبار و روایی

خارجی
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت

Enlarge font

image

 

1.      نام آزمون           

پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت

2.      تعداد عبارات آزمون

این آزمون دارای 58 ماده می باشد

3.      رده سنی

همه سنین

4.      هدف آزمون

سنجش عزت ‌نفس

5.      زیر مقیاس های آزمون

چهار زیر‌مقیاس اصلی و یك زیرمقیاس دروغ‌سنج، مقیاس عزت نفس عمومی، اجتماعی، خانوادگی و تحصیلی

6.      اعتبار و روایی

ایرانی
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

(WOCQ)پرسشنامه راهبردهای مقابله‌ای لازاروس

Enlarge font

image

 

1.      نام آزمون           

پرسشنامه راهبردهای مقابله‌ای لازاروس (WOCQ)

2.      تعداد عبارات آزمون

این آزمون دارای 66 ماده می باشد

3.      رده سنی

بزرگسالان

4.      هدف آزمون

راهبردهای مقابله‌ای با شرایط فشارزای درونی یا بیرونی

5.      زیر مقیاس های آزمون

هشت زیرمقیاس: مقابلۀ مستقیم، فاصله گرفتن، خودکنترلی، طلب حمایت اجتماعی، پذیرش مسئولیت، گریز- اجتناب، حل مسالۀ برنامه‌ریزی شده و ارزیابی مجدد مثبت

6.      اعتبار و روایی

ایرانی
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

HSE پرسشنامه استرس شغلی

Enlarge font

image

 

1.      نام آزمون           

پرسشنامه استرس شغلی  HSE

2.      تعداد عبارات آزمون

این آزمون دارای 35 ماده می باشد

3.      رده سنی

بزرگسالان

4.      هدف آزمون

ارزیابی فشار روانی شغل

5.      زیر مقیاس های آزمون

هفت زیرمقیاس: تقاضا، کنترل، حمایت مسئولین، حمایت همكار، ارتباط، نقش و تغییرات

6.      اعتبار و روایی

خارجی
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

مقایسه ی آزمون های مداد كاغذی و كامپیوتری

مقایسه ی آزمون های مداد كاغذی و كامپیوتری

عصر كشاورزی با هدف تهیه و تامین غذا به وقوع پیوست و تقریبا سی هزار سال دوام داشت. عصر صنعت پس از آن شكل گرفت و مشكل ابزار و مواد را كه نیاز آن زمان بود برطرف نمود، در حدود 500 سال دوام داشت و در بعضی از كشورها همچنان ادامه دارد. موج سوم مربوط به عصر اطلاعات است كه با حضور كامپیوتر معرفی شده و به سرعت در حال توسعه و گسترش است و حوزه ی فن آوری و اطلاعات را شدیدا تحت تاثیر خود قرار داده است، هدف این عصر رفع نیاز اطلاعاتی بشر است (تافلر، 1368).

زندگی بشر امروزی در عصر اطلاعات به سوی دنیای مجازی یا موج چهارم حركت می كند. نقشی كه كامپیوتر در این دوران دارد، غیر قابل انكار است. كامپیوتر ها به قسمت جدایی ناپذیر زندگی مدرن تبدیل شده اند، درحالی كه زمانی نه چندان دور جزء اشیاء اسرارآمیز[1] و ناشناخته به شمار می رفتند كه تنها در دانشگاهها و مراكز دولتی دیده می شدند و برای استفاده ا ز آنها مهندسانی با مدرك دكتری لازم بود (بوچر[2]، 1995). سرعت پردازش داده های كامپیوتری حتی از آنچه قانون مور[3] (1965) تعیین كرده بود فراتر رفته است و كمتر از دو سال دو برابر می شود. كامپیوتر سایه ی قدرتمندش را بر همه ی عرصه های زندگی مدرن تحمیل كرده است. یكی از حوزه هایی كه تحت تاثیر فن آوری جدید و بخصوص كامپیوتر قرار گرفته، حوزه ی آموزش است. از آنجایی كه آموزش و پرورش هر عصر با توجه به مختصات و نیازهای آن دوره تغییر می كند، در جامعه اطلاعاتی امروز، شاهد توسعه دانشگاههای مجازی، آموزش الكترونیكی، تجارب الكترنیكی، شهرها و سرویس های الكترونیكی متنوعی هستیم كه در حال توسعه اند. این تحولات به همراه توسعه ی سریع دانش كه از طریق اینترنت به سرعت در حال گسترش است، زمینه ی رسیدن بشر به دنیای سه بعدی یا موج چهارم را فراهم كرده است (جلالی، 1383). در این عصر آموزش بیشتر به سمت آموزش از راه دور[4] حركت می كند. آموزش از راه دور حوزه ی وسیعی است كه شامل یادگیری مبتنی بر كامپیوتر[5]، یادگیری آنلاین[6] و یادگیری الكترونیك[7] می شود (احمدی، 1382).

در هزاران سال گذشته انسانها دور هم جمع می شدند تا بیاموزند و دانش خود را به دیگران منتقل كنند، اما فن آوری اطلاعات در زمان حال همه ی این احتیاجات را حذف كرده است و بزودی هر انسانی در هر نقطه از دنیا و در هر زمانی می تواند بیاموزد. این اتفاقات به دلیل حضور یادگیری الكترونیك است. یادگیری الكترونیك فن آوری كامپیوتر و شبكه را در جهت آموزش به خدمت می گیرد. این نوع یادگیری به استفاده از اطلاعات و تكنولو‍‍‍‍ژی كامپیوتری در جهت ایجاد تجارب آموزشی اطلاق می شود (هورتن[8]، 2006).

گراس [9]كه مبدع واژه ی یادگیری الكترونیكی است، برای آن شش نشانه درنظر می گیرد. این نوع از یادگیری با جدید ترین اطلاعات همراه است و توسط اینترنت صورت می گیرد، فراگیر محور است، دربرگیرنده ی مجموعه ای از روشهای آموزشی-  نظیر كلاسهای مجازی، همكاری دیجیتالی و شبیه سازی و غیره-  است، مبتنی بر یادگیری به وسیله تلاش و كوشش توسط خود فراگیر با بهره گیری از تكنولوژی جدید است، قابلیت انجام فرایندهای اداری و مدیریتی- نظیر ثبت نام ، تدریس، اجرا و ارزشیابی و سنجش- را به وسیله كامپیوتر فراهم می آورد (آرگریسون، 1383).

در یادگیری الكترونیك كامپیوتر بر تمام مراحل فرایند آموزش تاثیر می گذارد. یكی از اركان یادگیری الكترونیك سنجش، اندازه گیری و ارزشیابی فراگیران است. همانند آموزش سنتی در آموزش الکترونیک نیز آزمون ابزار اندازه گیری است. آزمونهایی كه از طریق كامپیوتر اجرا می شوند، آزمونهای مبتنی بر كامپیوتر[10] یا آزمونهای كامپیوتری[11]  و فرایند سنجش، سنجش كامپیوتری[12] یا سنجش الكترونیك[13] نامیده می شود. آزمونهای مبتنی بر كامپیوتر در سه شكل آزمونهای ثابت چندگانه[14]، آزمونهای انطباقی كامپیوتری12 و آزمونهای چند مرحله ای13 اجرا می شوند (لویکت14 ،2005).

این آزمونها در سنجش گستره ی وسیعی از توانایی به بكار برده می شوند و بنابراین مانند آزمونهای سنتی برای تفسیر نیازمند افراد متخصص می باشند. انجمن روانشناسی آمریكا[15] (1986) جهت گیری های كلی آزمونهای مبتنی بر كامپیوتر و تفسیر این آزمونها را مشخص كرده است. معمولا این آزمونها برای سنجش دانش، توانایی ها، مهارتها، شخصیت و نگرش ها بكار می روند (واینر[16]، 2005).

[1]. Mysterious

[2]. Butcher                                                            

[3].  Moore,s Law    

[4]. Distance Learning                                                                           12. Computer- adaptive testing

[5]. Computer- based learning                                                               13. Multistage testing

[6] .learning  Online                                                                              14. Lucket

[7]. E- learning

[8]. Horton                                                                     

[9]. Grass                                                                          

[10]. Computer- based testing                                           

[11]. Computerized testing

[12]. Computer assessment

[13]. E-assessment

[14]. Multiple fixed testing

[15]. American Psychological Testing (APA)

[16]. Weiner


نوع مطلب : تست و سنجش روانی 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

سوالات كنكور ارشد روانشناسی سال 1389

سوالات كنكور ارشد روانشناسی سال 1389

سوالات كنكور ارشد روانشناسی سال 1389 را می توانید از لینك زیر دریافت نمایید. این سوالات برای رشته های روانشناسی عمومی روانشناسی بالینی روانشناسی سازمانی صنعتی و روانسنجی می باشد. برای دانلود رایگان این سوالات می توانید  از لینك زیر استفاده نمایید و  یا لینك را برای دوستانتان بفرستید با سپاس از رپید شیر كه این فضا را رایگان در اختیار ما گذاشته است.

كلید واژه های مناسب برای جستجو: دانلود رایگان سوالات كارشناسی ارشد رشته های روانشناسی بالینی سال 1389 بهمن ماه روانسنجی عمومی صنعتی سازمانی

http://rapidshare.com/files/451156313/


نوع مطلب : تست و سنجش روانی 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

تست‌زدن و یادگیری

نتایج یک پژوهش جدید نشان می‌دهد که تست‌زدن، صرفا وسیله‌ای برای ارزیابی دانش افراد نیست بلکه حتی بیشتر از برخی شیوه‌های دیگر به یادگیری کمک می‌کند.

بر اساس این پژوهش که ۱۹ ژانویه در مجله «علوم» منتشر شد، دانشجویانی که مطلب معینی را خواندند و پس از یک هفته به پرسش‌های تستی درباره آن‌ پاسخ دادند، ۵۰ درصد بهتر از کسانی عمل کردند که از شیوه‌های دیگر یادگیری استفاده کرده بودند. یکی از این شیوه‌ها که برای همه دانش‌آموزان و دانشجویان کاملا آشناست «مطالعه مکرر مطالب» است.

شیوه دیگر «کشیدن نمودار»هایی است که مطالب خوانده شده را با جزئیات به صورت تصویری در می‌آورد. این شیوه، به خصوص مورد توجه بسیاری از معلمان است زیرا دانش‌ آموخته وادار می‌شود تا بین مطالب خوانده شده ارتباط ایجاد کند.

پژوهشگران مطالعه حاضر می‌گویند که این دو شیوه نه تنها بسیار معمول است بلکه حتی دانشجویان دچار این باور نادرست می‌شوند که مطالب را خوب فهمیده‌اند در حالی‌که چنین نیست.

تست زدن یا پاسخ دادن به آزمون‌های تستی، در تعلیم و تربیت موضوع مورد بحثی است که انتقادهای زیادی را برانگیخته است از جمله این که یادگیری «طوطی‌وار» را بیشتر می‌کند و نیز موجب اضطراب غیرضروری در افراد می‌شود.

جفری کارپیک، روان‌شناس دانشگاه پرود (Prodee University) و سرپرست پژوهش حاضر می‌گوید: یادگیری در واقع بازیافت و بازسازی دانش ماست و این پژوهش، انگشت روی این موضوع بنیادی گذاشته است که چگونه ذهن ما به بازیافت اطلاعات می‌پردازد.

روزنامه نیویورک تایمز به نقل از برخی دانشمندان شناخت و تعلیم و تربیت، این تحقیق را «برجسته» توصیف کرده است.

اجرای آزمایش در دو نوبت

در این پژوهش  از ۲۰۰ دانشجوی کالج طی دو آزمایش خواسته شد که چند پاراگراف درباره یک موضوع علمی مانند چگونگی عملکرد دستگاه هاضمه بخوانند.

آزمایش اول مرکب از چهار گروه بود. در حالی‌که شرکت‌ کنندگان گروه نخست، تنها پنج دقیقه فرصت داشتند مطلبی را بخوانند، دومین گروه می‌توانست همان مطلب را چهار بار متوالی و هر بار به مدت پنج دقیقه بخواند.

در سومین گروه که «طرح‌ریزی مفهومی» نام گرفت، شرکت‌کنندگان باید با استفاده از مطلبی که در اختیار داشتند به سازماندهی اطلاعات خوانده شده در داخل یک نمودار می‌پرداختند که جزئیات و مطالب مختلف در آن نوشته و نکات مختلف به صورتی منظم به یکدیگر متصل می‌شدند.

گروه چهارم یک آزمون «تمرین بازیافت» دریافت کردند. آن‌ها ۱۰ دقیقه فرصت داشتند بدون مراجعه به مطلب خوانده شده، هر نکته‌ای که درباره مطلب به یاد می‌آوردند آزادانه در گزارشی بنویسند. سپس آن‌ها مجددا مطلب را می‌خواندند و به آزمونی درباره آن پاسخ می‌دادند.

پس از یک هفته به چهار گروه مورد نظر آزمونی داده شد که نیاز به پاسخ‌های کوتاه داشت و توانایی آن‌ها برای یادآوری مطالب و نتیجه‌گیری‌های منطقی حاصل از آن ارزیابی شد.

آزمایش دوم تنها روی گروه‌های سوم و چهارم یعنی «طرح‌ریزی مفهومی» و «تمرین بازیافت» متمرکز بود به طوری که هر شرکت‌کننده در معرض یک تمرین در هر یک از شیوه‌ها قرار گرفت.

نتایج نشان داد که گروه چهارم که پیشتر آزمون «تمرین بازیافت» دریافت کرده بودند در هر دو آزمایش خیلی بهتر از گروه‌های دیگر عمل کردند. این گروه حتی وقتی تحت آزمونی قرار گرفت که پاسخ‌گویی به آن مستلزم کشیدن طرح مفهومی ناشی از حافظه بود نیز بهتر عمل کرد.

علت کمک کننده بودن تست‌ها هنوز ناشناخته باقی مانده است اما شاید افراد با یادآوری اطلاعات آن‌‌ها را در ذهن خود سازمان می‌دهند و در مغز خود ارتباط‌هایی ایجاد می‌کنند که باعث می‌شود بعدا آن‌ها را بهتر به خاطر بیاورند.

تست‌ها باید جدید باشند 

مارسیا لین، متخصص تعلیم‌ و تربیت در دانشگاه برکلی کالیفرنیا نیز می‌گوید دانشجویانی که آزمون‌های یادآوری دریافت کردند ممکن است شکاف‌های اطلاعاتی خود را می‌بینند و برای پر کردن آن‌ها از اطلاعات موجود در جلو یا پشت ذهن خود استفاده می‌کنند.

همچنین ممکن است کشمکش ناشی از یادآوری اطلاعات کمک کند تا فرد آن را درمغز خود تقویت کند. شاید به همین دلیل است که دانشجویانی که آزمون‌های بازیافت دریافت می‌کنند نسبت به چگونگی عملکرد خود، با یک هفته تاخیر اطمینان کمتری دارند.

در مطالعه اخیر پیش از آزمایش‌ها، از دانشجویان خواسته شده بود تا میزان یادآوری خود را یک هفته پس از استفاده از یکی از شیوه‌های یادگیری پیش‌بینی کنند.

نکته جالب این بود کسانی که پس از خواندن، آزمون‌هایی را برای پاسخ‌ دادن دریافت کرده بودند این شیوه را کم اثربخش‌تر از سایر شیوه‌ها ارزیابی کردند در حالی که نتایج کاملا عکس پیش‌بینی آن‌ها را نشان داد.

نیت کرنل، روان‌شناس کالج ویلیامز می‌گوید:«این کشمکش به یادگیری شما کمک می‌کند اما به شما این احساس را می‌دهد که یاد نگرفته‌اید. برعکس وقتی مطلبی را چند بار می‌خوانید و حتی نمودار مفهومی از آن تهیه می‌کنید به خود اطمینان بیشتری دارید که آن را یاد گرفته‌اید

نتیجه پژوهش‌های پیشین، مزایای استفاده از تست را حتی در صورت غلط بودن پاسخ‌ها نشان می‌دهد اما نتایج پژوهش جدید از آن هم فراتر می‌رود چرا که مزیت این شیوه را در برابر شیوه‌های دیگر مطرح می‌کند.

دکتر لین که خود درباره تاثیر نقش آزمون در یادگیری علوم در مدارس کالیفرنیا کار کرده است با اشاره به این‌که «استفاده بیشتر از تست‌ها لزوما بهتر نیست» می‌افزاید که برخی تست‌ها فرصت یادگیری فراهم نمی‌کنند و کارشناسان باید تست‌های جدیدی تعبیه کنند که متفاوت از انواع کنونی آن باشند.

به نظر دکتر کرنل، اگرچه به نظر می‌رسد انجام تمرین‌های بازیافت یا آزمون‌های انجام شده تنها اتلاف وقت است و ممکن است در کلاس درس چندان کاربرد نداشته باشد اما باعث می‌شود در دوره آموزش فرد و بالقوه در طول عمر او مطالب بیشتری در ذهن باقی بماند

 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

آزمون منبع کنترل

آزمون منبع کنترل
هر سوال را با دقت بخوانید . اگر پاسخ شما به آن "بلی" بود در زیر ستون بلی ، اگر پاسخ شما "حیر" بود در ستون خیر علامت بزنید .
1.       آیا فکر می کنید اگر زمان را از دست ندهید، اکثر مسائل خود به خود حل می شوند ؟
ص
غ
2.       آیا فکر می کنید می توانید از مبتلا شدن به زکام جلوگیری کنید ؟
 
 
3.       آیا برخی از افراد خوش شانس به دنیا می آیند ؟
 
 
4.       آیا احساس می کنید گرفتن نمره خوب برای شما اهمیت زیادی دارد ؟
 
 
5.       آیا اغلب به خاطر مسائلی که مسؤول نیستید ، سرزنش می شوید؟
 
 
6.       آیا فکر می کنید ، اگر دانشجو به اندازه کافی مطالعه کند در همه دروس موفق خواهد شد ؟
 
 
7.       آیا احساس می کنید در اکثر مواقع ، تلاش به جایی نمی رسد ، زیرا هیچ چیزی پیش نمی رود؟
 
 
8.       آیا فکر می کنید ، اگر روزتان خوب شروع شود، هرچه انجام دهید خوب خواهد بود ؟
 
 
9.       آیا فکر می کنید ، والدین به ان چه فرزندانشان می گویند ، اغلب گوش می دهند ؟
 
 
10.   آیا فکر می کنید آرزو می تواند چیزهای خوبی به همراه آورد ؟
 
 
11.   آیا وقتی تنبیه می شوید ف معمولا فکر می کنید دلیل عمده ای نداشت؟
 
 
12.   آیا اغلب احساس می کنید که عوض کردن نظر یک دوست دشوار است ؟
 
 
13.   آیا فکر می کنید تشویق بیشتر از شانس به پیروزی یک گروه کمک می کند ؟
 
 
14.   آیا به این نتیجه رسیده اید که تغییر دادن نظر والدین خود درباره برخی مسائل عملا غیر ممکن است ؟
15.   آیا والدین باید فرزندان خود را آزاد بگذارند تا شخصا تصمیم بگیرند ؟
 
 
16.   آیا وقت خطایی مرتکب می شوید ، خیلی کم امکان دارد که آن را اصلاح کنید ؟
17.   آیا فکر می کنید ، اکثر مواقع ، مهارتهای ورزشی به ارث می رسند؟
18.   آیا اکثر افراد همسن شما قویتر از شما هستند؟
19.   آیا فکر می کنید ، یکی از بهترین شیوه ها برای حل اکثر مسائل این است که نباید به آن ها فکر کرد ؟
20.   آیا احساس می کنید ، در انتخاب دوستان خود اختیار عمل زیادی دارید ؟
21.   آیا فکر می کنید ، اگر در اول هفته پولی پیدا کنید ، آن هفته شانس خواهید آورد ؟
22.   آیا اغلب به این نتیجه می رسید که نمرات شما با کاری که انجام می دهید ، ارتباط زیادی دارند ؟
23.   آیا به این نتیجه رسیده اید که وقتی یکی از همسالان علیه شما عصبانی می شود تقریبا نمی توانید او را آرام کنید ؟
24.   آیا تا بحال چیزی داشته اید که برای شما شانس بیاورد ؟
25.   آیا فکر می کنید، ارزشیابی دیگران از شما به رفتار شما بستگی دارد؟
26.   آیا وقتی از والدین خود تقاضای کمک می کردید ، آن ها قبول می کردند ؟
27.   آیا به این نتیجه رسیده اید که عصبانیت دیگران علیه شما اغلب یدون علت است ؟
28.   آیا اغلب احساس می کنید که می توانید آینده را با اعمال امروز خود عوض کنید ؟
29.   آیا فکر می کنید ، وقتی بدبختی می ایئ ، هرکاری انجام دهید بی فایده است ؟
30.   آیا فکر می کنید ، افرادی هرچه را بخواهند می توانند انجام دهند ، به شرط آن که واقعا تلاش کنند ؟
31.   آیا احساس می کنید تلاش های شما در خانه ، برای این که نشان دهید حق با شماست ، بی فایده است ؟
32.   آیا معتقد هستید که خوش بینی ها در اثر تلاش های گسترده به دست می آید؟
33.   آیا فکر می کنید ، وقتی یکی از همسالان می خواهد با شما دشمنی کند ، نمی توانید کاری بکنید؟
34.   آیا فکر می کنید، متقاعد کردن دوستان برای انجام دادن آن چه شما می خواهید آسان است ؟
35.   آیا نظر شما درباره غذایی که درخانه تهیه می شود ، خیلی موثر است ؟
36.   آیا فکر می کنید ، وقتی یک نفر شما را دوست ندارد ، نمی توانید کاری بکنید؟
37.   آیا احساس می کنید تلاش بریا موفقیت در مدرسه بی حاصل بود ، زیرا دیگران باهوش تر از شما بودند ؟
38.   آیا فکر می کنید ، برنامه ریزی قبلی نتایج را بهتر می کند ؟
39.   آیا فکر می کنید ، نمی توانید درمورد تصمیم های خانواده چون و چرا کنید؟
40.   آیا فکر می کنید ، حیله گر بودن بهتر از خوش شانس بودن است ؟
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
گنجی ، حمزه . ارزشیابی شخصیت . نشر ساوالان


نوع مطلب : تست و سنجش روانی 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

مقیاس کنترل درونی راتر

مقیاس کنترل درونی راتر
این پرسشنامه دارای 29 مورد دو جمله ای است . خواهشمند است جمله های هر مورد را با دقت بخوانید و با آن مورد که موافق هستید علامت بزنید . لطفا برای به دست آوردن نتیجه مطلوب ، جملات مورد نظر خود را با صداقت انتخاب کنید .
نام و نام خانوادگی .......................... جنس ......... سن .......... تاریخ ازدواج ......... تعداد فرزندان ..... میزان تحصیلات ................ شغل ...........
1- الف : علت این که کودکان دچار گرفتاری می شوند این است که پدر و مادرشان بیش از اندازه مجازاتشان می کنند .
ب: امروزه گرفتاری بیشتر کودکان به این دلیل است که پدر و مادرشان بیش از حد با آن ها به ملایمت رفتار می کنند .
2- الف : بسیاری از رویدادهای ناخوشایند در زندگی مردم تا اندازه ای به علت بد شانسی است.
ب: بدبیاری مردم نتیجه اشتباه خود آن ها است .
3- الف : یکی از دلایل عمده بروز جنگ ها این است که مردم آنقدر که باید به امور سیاسی علاقه مند نیستند .
ب: هر قدر هم که مردم برای جلوگیری از جنگ بکوشند ، بازهم جنگ وجود خواهد داشت .
4- الف : سرانجام مردم به احترامی که شایسته آنان باشد ، دست می یابند ولو مدت ها طول بکشد .
ب: بدبختانه بیشتر اوقات ارزش یک فرد هر قدر که بکوشد نامعلوم می ماند .
5- الف : این عقیده که معلمان نسبت به دانش آموزان خود بی انصافند ، بی معنی است .
ب: بیشتر دانش آموزان نمی دانند تا چه حد نمره ای که در دروس خود می گیرند ، امری تصادفی است .
6- الف : اگر فرصت های مناسب و به موقع دست ندهد ، کسی نمی تواند رهبر کاروان شود .
ب: افراد توانایی که از رهبر شدن بازمانده اند ، کسانی هستند که از فرصت های مناسب استفاده کرده اند .
7- الف : هر قدر که سعی خودمان را بکنیم بازهم بعضی ها از ما خوششان نمی آید .
ب: افرادی که نمی توانند کاری بکنند که مورد علاقه دیگران قرار بگیرند، راه ساختن با دیگران را بلد نیستند .
8- الف : در تعیین شخصیت هر فرد ، وراثت سهم عمده ای دارد .
ب: آن چه شخصیت یک فرد را می سازد ، تجارب او در زندگی است .
9- الف : اغلب به این نکته پی برده ام که هر چه قرار است اتفاق بیفتد ، اتفاق می افتد .
ب: هر وقت خودم تصمیم گرفته ام راه مشخصی برای اقدام انتخاب کنم ، خیلی بهتر از تسلیم شدن به سرنوشت بوده است .
10- الف : اگر دانش آموز خودش را برای امتحان خوب آماده کرده باشد ، بندرت ممکن است حقش در امتحان پایمال شود .
ب: بیشتر اوقات سوالات امتحان به اندازه ای با درس بی ارتباط است که درس حاضر کردن واقعا بی فایده است .
11- الف : موقعیت حاصل سخت کوشی است ، شانس در آن بی اثر یا بسیار کم اثر است .
ب: شغل خوب گیر آوردن در درجه اول به این بستگی دارد که در فرصت مناسب در جای مطلوب باشی .
12- الف : آدمی که دارای شرایط متوسط فردی و اجتماعی است می تواند در تصمیم گیری دولت موثر باشد .
ب: دنیا در اختیار عده معدود صاحبان قدرت است ، از آدم خرده پا کاری ساخته نیست .
13- الف : هر وقت برای انجام کاری نقشه می کشم ، تقریبا یقین دارم که می توان آن را عمل کنم .
ب: همیشه عاقلانه نیست که برای آینده دور نقشه بکشم چون خیلی چیزها در حال حاضر دستحوش خوش بیاری و بد بیاری است .
14- الف : عده معینی از مردم ، هیچ حسنی ندارند .
ب: هرکس خوبی هایی دارد .
15- الف : برای من به دست آوردن چیزهایی که خواستارشان هستم ، ربطی به بخت و اقبال ندارد.
ب: خیلی وقت ها تصمیم گرفتن با شیر یا خط (شانسی ) بد نیست .
16- الف : رییس شدن اغلب بستگی به این دارد که شانس یاری کند و شخص قبل از هر کس دیگری در شرایط مناسب قرار گیرد .
ب: واداشتن مردم برای انجام کار درست ، به توانایی افراد بستگی دارد نه به شانس و اقبال .
17- الف : بیشتر مردم می دانند تا چه حد زندگی شان تحت اختیار رویدادهای تصادفی است .
ب: در واقع چیزی به نام " بخت " وجود ندارد .
18- الف : علت این که کودکان دچار گرفتاری می شوند این است که پدر و مادرشان بیش از اندازه مجازاتشان می کنند .
ب: امروزه گرفتاری بیشتر کودکان به این دلیل است که پدر و مادرشان بیش از حد با آن ها به ملایمت رفتار می کنند .
19- الف : آدم باید همیشه به اشتباه خود اعتراف کند .
ب: بهتر است روی اشتباهاتتان سرپوش بگذارید .
20- الف : مشکل می توان فهمید کسی واقعا از ما خوشش می آید یانه .
ب: تعداد دوستان یک فرد بستگی به میزان خوب بودن او دارد .
21- الف : بالاخره میان رویدادهای خوب و بد که برای ما رخ می دهد ، تعادل برقرار است .
ب: بیشتر بدبختی ها حاصل عدم توانایی ، نادانی ، تنبلی یا نتیجه هر سه آن ها است .
22- الف : با کوشش کافی می توانیم فساد سیاسی را از میان برداریم .
ب: نظارت زیاد مردم روی فعالیت سیاستمدارانی که بر سرکارند ، دشوار است .
23- الف : بعضی وقت ها از طرز نمره دادن معلم ها سر در نمی آوریم .
ب: میان درس خواندن و نمره گرفتن رابطه مستقیمی وجود دارد .
24- الف : رهبر خوب کسی است که بگذارد خود مردم برای کار خود تصمیم بگیرند .
ب: رهبر خوب کسی است که تکلیف هر کس را معین کند .
25- الف : بیشتر وقت ها احساس می کنم روی حوادثی که برایم اتفاق می افتد ، کنترل کمی دارم .
ب: امکان ندارد باور کنم بخت و اقبال در زندگی من سهم زیادی داشته باشد .
26- الف : دلیل تنهایی مردم این است که سعی نمی کنند با دیگران دوستی داشته کنند .
ب: سعی زیاد از حد برای خوشایند مردم چندان فایده ای ندارد . اگر قرار است از آدم خوششان بیاید ، خوششان می آید .
27- الف : در مدرسه برای ورزش خیلی اهمیت قائل می شوند .
ب: ورزش های گروهی برای پرورش شخصیت فرد یک روش عالی است .
28- الف : هر چه بر سرم می آید نتیجه کار خودم است .
ب: بعضی وقت ها احساس می کنم که روی مسیر زندگیم کنترل کافی ندارم .
29- الف : بیشتر وقت ها نمی توانم بفهمم که چرا سیاستمداران این طور رفتار می کنند .
ب: دست آخر خود مردم مسؤول نوع حرمت ملی یا محلی خودشان هستند .


نوع مطلب : تست و سنجش روانی 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

آزمون کلمات فراخوان یونگ

آزمون کلمات فراخوان یونگ
Jung’s La Projection Associative
 فهرست اول
1-        سر
2-        سبز
3-        آب
4-     گزیدن
5-        فرشته
6-        دراز
7-        کشتی
8-     چیدن
9-        آدم
10-    مهربان
11-   میز
12-خواهش کردن
13-    حکومت
14-    لجباز
15-   نهال
16-رقصیدن
17-    دریا
18-    مریض
19-   غرور
20-پختن
21-    ج.هر
22-    بدجنس
23-   سوزن
24-شناکردن
25-    مسافرت
26-    آبی
27-   نان
28-تنبیه کردن
29-    چراغ
30-    ثروتمند
31-   درخت
32-اواز خواندن
33-    ترحم
34-    زرد
35-   کوهستان
36-مردن
37-    تنها
38-    تازه
39-   عادت
40-سوار شدن
41-    حصار
42-    حیوان
43-   دفتر
44-تحقیر کردن
45-    دندان
46-    نادرست
47-   مردم
48-احساس کردن
49-    کتاب گرسنگی
50-    اشتباه
51-   قورباغه
52-جدا شدن
53-    گعتقد
54-    سفید
55-   بچه
56-دقیق بودن
57-    خانه
58-    غمگین
59-   هلو
60-ازدواجکردن
61-    بز
62-    عزیز
63-   شیشه
64-مزاحم شدن
65-    قسمت
66-    بزرگ
67-   هویج
68-نقاشی کردن
69-    جادو
70-    پیر
71-   گل
72-زدن
73-    جعبه
74-    وحشی
75-   خانواده
76-شستن
77-    گاو
78-    خارجی
79-   سعادت
80-دروغ گفتن
81-    شریف
82-    تنگ
83-   برادر
84-ضرر زدن
85-    کلاغ
86-    نادرست
87-   اضطراب
88-بوسیدن
89-    آتش
90-    کثیف
91-   در
92-انتخاب کردن
93-    علف
94-    آرام
95-   ماه
96-مسخره کردن
97-    پنبه
98-    سگ
99-   سبد
100-        خوابیدن
 
 فهرست دوم
1-     زغال
2-     ملایم
3-     آواز
4-     حدس زدن
5-     درد
6-     تنبل
7-     حورشید
8-     خندیدن
9-     قهوه
10-هوا
11-گشاد
12-بردن
13-قصد
14-بشقاب
15-خسته
16-دزدیدن
17-میوه
18-چشم
19-قوی
20-خلق کردن
21-تور
22-پَست
23-خم شدن
24-سوت زدن
25-هدف
26-گرم
27-دست
28-بیدار کردن
29-سیب
30-بد
31-دهان
32-دیدن
33-تخت
34-لایق
35-خطر
36-ملاقات کردن
37-کارگر
38-بلند
39-پا
40-به هم زدن
41-راه
42-گرد
43-خون
44-آشکار کردن
45-پیش بینی
46-خوشحا
47-بازار
48-فراموش کردن
49-طبل
50-ازاد
51-اتومبیل
52-خوردن
53-بی ادبی
54-زود
55-بخاری
56-لذت بردن
57-پستور
58-ساده
59-گردن
60-خواستن
61-سنگ
62-اشراف
63-چرخ
64-دوست داشتن
65-سفال
66-ملایم
67-حریص
68-جست و جو کردن
69-سقف
70-خوب
71-برگ
72-شکایت کردن
73-سخت
74-اعتماد
75-ایستگاه ترن
76-خزیدن
77-انباری
78-مفید
79-جنگل
80-فهمیدن
81-تکلیف
82-کاناپه
83-کر
84-دادن
85-شرافتمند
86-پایان
87-مار
88-پرداخت کردن
89-عشق
90-رستوران
91-مودب
92-حمل کردن
93-سرباز
94-آینه
95-پر
96-نوشتن
97-دلیل
98-استخوان
99-خوب
100-        تنبیه کردن
 
بهرامی ، هادی . آزمون های فرافکن شخصیت . انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی


نوع مطلب : تست و سنجش روانی 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

مسابقه علمی با موضوع روانسنجی

به مناسبت فرارسیدن سالگرد وداع جامعه روانشناسی کشور با زنده یاد دکتر محمدنقی براهنی، انجمن روانشناسی ایران و مرکز مشاوره دانشگاه تهران  با همکاری انجمن علمی روانشناسی بالینی، دفتر مرکزی مشاوره وزارت علوم و گروه الکترونیکی آکادمی روانشناسی بالینی، به منظور پاسداشت مقام شامخ آن استاد فقید، مسابقه علمی  با موضوع روانسنجی برگزارمی نمایند.

سئوال ها، نحوه شرکت در مسابقه و مشخصات جوایز، در فایل های گروه الکترونیکی اعضای انجمن روانشناسی ایران به آدرس زیر قرار گرفت:


http://groups.google.com/group/iranpa-members


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

تفاوت هوش شناختی (IQ) با هوش هیجانی (EQ)

تفاوت هوش شناختی (IQ) با هوش هیجانی (EQ)

مفهوم هوش هیجانی نشان می‌دهد که چرا دو نفر با IQ یکسان، ممکن است به درجات بسیار متفاوتی از موفقیت در زندگی دست یابند. هوش هیجانی یک عنصر بنیادین از رفتار انسان است که جدا و متفاوت از هوش شناختی (عقل) عمل می‌کند.
بین IQ و EQ هیچ رابطه شناخته شده‌ای وجود ندارد. شما اصلا نمی‌توانید از روی هوش شناختی یا IQ یک نفر هوش هیجانی او را حدس بزنید. این یک خبر خوب است زیرا هوش شناختی یا IQ انعطاف پذیر نیست. IQ از همان لحظه تولد ثابت است یا دستکم ثبات نسبی دارد. مگر اینکه یک تصادف، مثلا آسیب مغزی آن را تغییر دهد، هیچ کس با یادگیری واقعیت‌های جدید یا فرا گرفتن اطلاعات عمومی بیشتر باهوش نمی‌شود، هوش شناختی یعنی توانایی یادگیری. اما برعکس، هوش هیجانی، مهارتی انعطاف پذیر است که به آسانی آموخته می‌شود، با اینکه بعضی مردم، نسبت به دیگران، به طور طبیعی هوش هیجانی بالاتری دارند، کسی که حتی بدون هوش هیجانی به دنیا آمده است باز هم می‌تواند در خود، EQ بالا به وجود آورد.
هوش هیجانی یعنی توانایی مهار عواطف و تعادل برقرار کردن بین احساسات و منطق، به طوری که ما را به حداکثر خوشبختی برساند. هوش هیجانی همان توانایی شناخت، درک و تنظیم هیجان‌ها و استفاده از آنها در زندگی است.
هیجان‌ها، شامل حالات خوشایند و ناخوشایند احساسات ما هستند مانند:
▪ خشم: تهاجم، اوقات تلخی، پرخاش، خصومت، تند مزاجی
▪ اندوه: غصه، دلتنگی، عبوسی، ناامیدی، دل شکستگی
▪ ترس: اضطراب، بیم، ناآرامی، دلواپسی، وحشت، شوک (ترس ناگهانی)
▪ نفرت: تحقیر، اهانت، خوار شمردن، بیزاری، اکراه
▪ شرم: احساس گناه، حسرت، احساس پشیمانی، افسوس
▪عشق: پذیرش، رفاقت، اعتماد، مهربانی، پرستش
▪ شادمانی: شادی، لذت، سعادت شوق، تفریح، آسودگی، وجد، خشنودی
▪ شگفتی: جا خوردن، حیرت، بهت، تعجب
هوش هیجانی از چهار مهارت اصلی تشکیل می‌شود:
۱) خودآگاهی: توانایی شناسایی دقیق هیجان‌های خود و آگاهی از آنها به هنگام تولید. خودآگاهی، کنترل تمایلات خود در نحوه واکنش به اوضاع و افراد مختلف را نیز شامل می‌شود. فردی که از هوش هیجانی بالایی برخوردار است، نسبت به احساسات خود، آگاهی بی‌واسطه و بدون وقفه دارد. به عبارت دیگر، او در همان زمان که احساسی را تجربه می‌کند، نسبت به آن آگاه است و بدان اعتنا دارد. او می‌‌تواند به خود بگوید، وای، من واقعا احساس حسادت، ترس، خودخوری، قدردانی، غرور، دفاع از خود در برابر انتقاد و ... می‌کنم. در حقیقت اگر با احساساتمان روراست و سازگار نباشیم مانند قورباغه‌ای خواهیم بود که نمی‌داند چه وقت از آبی که آرام به نقطه جوش می‌رسد بیرون بپرد. قورباغه با اینکه به راحتی می‌تواند از آب بیرون بپرد، اگر تغییر درجه حرارت به قدر کافی تدریجی باشد تا زمانی که پخته شود و بمیرد در آب باقی می‌‌ماند. اگر ما بتوانیم احساسات را از قبل پیش‌بینی کنیم، قادر به اتخاذ تصمیماتی خواهیم بود که ما را به شادکامی برساند مانند؛ می‌دانم که پشیمان می‌شوم، می‌دانم احساس گناه خواهم کرد و ... احساسات، صدای درونی ما هستند که ما را راهنمایی می‌کنند. تنها نیاز به گوش دادن به آنها است.
۲) خود- مدیریتی: توانایی در به کارگیری «آگاهی از هیجان‌ها» به منظور انعطاف پذیر ماندن و رفتارها را مثبت هدایت کردن، یعنی اینکه بتوانید واکنش‌های هیجانی خود را در مقابل همه مردم و شرایط مختلف کنترل کنید. کنترل هیجان‌ها سبب:
۱) افزایش تحمل کافی و کنترل خشم
۲) کاهش اهانت، زد و خورد و ایجاد مزاحمت
۳) توانایی ابراز خشم به شیوه‌ای مناسب و بدون زد و خورد
۴) کاهش تعلیق و اخراج
۵) کاهش رفتار پرخاشگرانه یا آسیب رساننده به خود
۶) افزایش احساسات مثبت نسبت به شخص خود و دیگران
۷) بهتر کنار آمدن با فشار روانی و کاهش اضطراب و احساس تنهایی می‌شود.
۳) آگاهی اجتماعی: توانایی در تشخیص دقیق هیجانات دیگران و درک اینکه دقیقا چه اتفاقی در حال روی دادن است. این موضوع اغلب به این معناست که طرز تفکر و احساسات دیگران را درک می‌کنید، حتی زمانی که خودتان همان احساسات یا تفکرات را ندارید و این همان همدلی است. پس همدلی به معنای درک احساسات دیگران است یعنی خود را جای دیگران گذاشتن، توانایی همدلی، مستقیما وابسته به توانایی تشخیص احساسات و درک آنهاست.
۴) مدیریت رابطه: توانایی در به کارگیری «آگاهی از هیجانات دیگران» به منظور موفقیت در کنترل و مدیریت تعامل‌ها، همچنین این توانایی، ارتباط واضح با شرایط و کنترل موثر تعارض‌های دشوار را شامل می‌شود.
بی‌شک همه افراد دوست دارند توسط اطرافیان خود مورد تائید، تقدیر، تشویق، تحسین و قدردانی قرار بگیرند. با هوش هیجانی بالا شما می‌توانید افراد را جذب کنید و برای خود نگه دارید زیرا، به جای اینکه در مورد آنها قضاوت کنید آنها را قبول می‌نمایید، احساساتتان را بیان کرده، آنها را نیز تشویق می‌کنید که اینکار را انجام دهند. مسئولیت احساساتتان را به عهده می‌گیرید و هیچ‌گاه تقصیر را به گردن دیگران نمی‌اندازید، نسبت به احساسات آنها همدلی و مهربانی نشان می‌دهید و آنها را درک می‌کنید، در مورد احساسات و نیازهای آنها حساس هستید ولی خود را مسئول برآورده کردن آنها نمی‌دانید چون هر شخص مسئول احساسات خود است و از این‌رو هرگز احساس سربار بودن نمی‌کنید، آنها را ملامت نمی‌کنید و به آنها حمله نمی‌نمایید، بنابراین نیازی نیست که آنها حالت تدافعی یا ضد حمله به خود بگیرند. آنها را نصحیت نمی‌کنید و به آنها نمی‌گویید چه کاری را انجام دهند، چرا که می‌دانید این کار حس استقلال آنها را از بین می‌برد و خشم آنها را برمی‌انگیزد. نسبت به آنها صادق هستید حتی وقتی که مجبورید چیزی را که برای آنها ناخوشایند است بگویید


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

تست روانشناختی

ارزش و جایگاه تست‌هایی که در این سایت آمده‌اند

 

تستهای روانشناختی یکی از رایج‌ترین ابزارهای تحقیق در روانشناسی هستند که با کمک آنها می‌توان اطلاعات لازم را برای آزمودن یک فرضیه  بدست آورد. هر فرضیه‌ای تنها زمانی به یک نظریه علمی تبدیل می‌شود که چگونگی صحت آن توسط اطلاعاتی که در جریان تحقیق جمع آوری می‌گردند به اثبات رسیده باشد. به این معنا هر نظریه علمی برای بیان خود پشتوانه و اعتبار عینی لازم دارد.

برای مثال اگر بخواهیم بدانیم درصد شیوع یک اختلال روانی در بین جمعیت یک شهر چقدر و چطور است، پرسشنامه‌ای را شامل سئوالاتی که وجود این اختلال خاص را مورد پرسش قرار می‌دهد تهیه کرده و پس از آزمایشات مقدماتی لازم, این پرسشنامه را بصورت اتفاقی و یا بصورت انتخابی بین گروه و یا گروههایی از افراد شهر پخش کرده و سپس پاسخهای آنها را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم. از این راه دیدی عینی تر از چیزهایی بدست می‌آیند که تا آنزمان تنها می‌شد در باره آنها حدس زد.

هر تست روانشناختی یک موضوع دقیق و معین را می‌سنجد و اطلاعاتی که از اینراه بدست می‌آیند بلاواسطه قابل تعمیم دادن به موضوعات دیگر، افراد دیگر و زمانهای دیگر نیستند.

 

در کار روان‌درمانی نیز، تست‌ها کاربرد و معناهای خاصی را دارند. در طی سالهای اخیر برای کار بالینی دستگاهها و ابزارهای پیشرفته و دقیقی ساخته شده‌اند که اطلاعات مختلف و چندین جانبه‌ای را در اختیار متخصصین قرار می‌دهند تا با استفاده از آن اطلاعات، تشخیص اختلالات (و همچنین برنامه‌ریزی درمان آنها) بهتر و سریعتر صورت بگیرند. ولی کماکان اصلی‌ترین ابزار تشخیص در روان‌درمانی همان مصاحبه بالینی است. جایگاه تست در کار بالینی مانند استفاده از گوشی قلب  و یا دستگاه فشار خون است در دست پزشک. برآورد و ارزیابی نتایج تستها تنها در صلاحییت افراد متخصص است و در کارهای بالینی تنها زمانی نتایج تستها ارزش واقعی دارند که اینکار توسط روان‌درمانگر و با بررسی بسیاری از نکات تخصصی در طول دوره مصاحبه بالینی برای تشخیص اختلالات روانی صورت بگیرد.

 

 

در این سایت تعدای تست روانشناختی تدوین شده‌اند که همگی جنبه خودشناسی اولیه و خود یاری را دارند و اساسا با تستهای تخصصی که در کار بالینی از آنها استفاده می‌شود متفاوت هستند. این تست‌ها  فقط برای این منظور آورده شده‌اند که بتوانید شناخت اولیه و قدری دقیق از خودتان بدست بیاورید. برای تشخیص دقیق اختلالات روانی  انجام مصاحبه‌های بالینی شرط اول است.
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

تست افسرده‌گی

تست افسرده‌گی

ابتدا روی چهارخانه جلوی هر عبارتی را که در مورد شما صادق است کلیک کنید و در پایین نمره تست را دریافت کنید.

 

Der Schrei

مدتی است که مشکل بیخوابی و بدخوابی عذابم می‌دهد، طوری که در طی روز احساس خستگی مفرط دارم.

در عرض چند مدت گذشته بشدت بدخلق شده‌ام.

مدتی است که فکرم  همیشه دور افکار خاص و آزاردهنده‌ای دور می‌زند.

در عرض چند مدت گذشته بسختی می‌توانم افکارم را متمرکز کنم.

مدتی است که حواس‌پرتی گرفته‌ام.

دیگر انجام کارهای روزانه برایم بسیار سخت شده‌است.

مدتی است که دائم احساس درماندگی و یاس می‌کنم.

احساس می‌کنم که آدم بی‌ارزشی هستم و این احساس در عرض مدت گذشته در من شدت گرفته‌است.

بعضی اوقات به خودکشی فکر می‌کنم.

نسبت به آینده هیچ امیدی ندارم.

قدرت تصمیم‌گیری‌ام در کارهای روزمره دیگر مثل گذشته نیست.

مدتی است که نسبت به چیزهایی که در دور  و برم اتفاق می‌افتند بی‌تفاوت شده‌ام.

مدتی است که در خودم احساس عذاب وجدان می‌کنم.

خودم را بخاطر هر چیزی سرزنش می‌کنم.

زندگی برایم معنایش را از دست داده‌است.

   

 

جمع کل نمرات شما این تست:


توضیح جمع کل نمرات این تست

 

اگر حتی یکی از عبارات تست را علامت زده باشید این خود نشان دهنده مشکلی قابل توجه و احتمالا گرایش شما به افسرده‌گی است.

همه انسانها در طول زندگی غم و اندوه را تجربه می‌کنند. ولی این حالات در مورد اکثر آدمها چیزهایی زودگذرند و معمولا با اتفاقات زندگی ربط مشتقیم دارند. یعنی احساس غم و اندوه بخاطر از دست دادن موقعیت کاری و از این قبیل کاملا عادی است ولی این احساس نمی‌تواند تمام روز و برای مدت زیادی به همان شدت وجود داشته باشد. حتی غم بسیار زیاد، بعداز تجربه‌های بسیار غم انگیزی مثل از دست دادن فردی عزیز  نیز بعد از مدتی باید رفته رفته کم رنگ بشود و معمولا هم اینچنین است. به این نوع غمها افسرده‌گی نمی‌گوییم. افسرده‌گی نشانه‌های خاص دیگری را نیز دارد و نباید آنرا با غم و اندوه یکی دانست. ولی افسرده‌گی شدت و ضعف دارد و راههای برطرف کردن آن نیز متفاوت است.

هیچ آدمی افسرده به دنیا نمی آید بلکه آدمها در طول زندگی یاد می‌گیرند که نسبت به چیزهایی که دور و برشان اتفاق می‌افتد به شکل افسرده کننده‌ای جواب بدهند.

 

 

بعنوان یک راهنمای کلی در این تست:

 

نمره  بین 2 الی 5  نشاندهنده افسرده‌گی خفیف است.

 

اگر جمع نمرات شما  بین 6 الی 16 قرار دارد,  این نشاندهنده افسرده‌گی متوسط است.

اگر نمره شما  از 16 به بالا است، می‌توان وجود افسرده‌گی شدید  را از آن نتیجه گرفت.

 

در هر سه مورد مراجعه به متخصص برای پی‌گیری دقیق و انجام اقدامات لازم بسیار ضروری است.

 

توجه کنید که افسرده‌گی چیز قابل علاجی است و هرچه زودتر برای علاج آن اقدام شود نتیجه بهتری می‌دهد.
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 


  • تعداد صفحات :2
  • 1  
  • 2  


Admin Logo
themebox Logo
www.tarhebartar.ir Dashboard Clock مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin Locations of visitors to this page

كد تقویم

كد تقویم

/v4ex/sidebar.js">
free counters